r e k l a m a


Dymisja ministra

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel złożył dymisję.

18 czerwca 2018

czytaj więcej >

Czy powstaną sady przemysłowe?

Między innymi o tym dyskutowano podczas XXI Sympozjum KUPS (Łódź, 23–25 maja).

18 czerwca 2018

czytaj więcej >

Sztuczna inteligencja wsparciem pszczelarstwa

W Opolu powstaje aplikacja ziBees, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby wspomagać zarządzanie pasieką np. w zakresie rozpoznawania chorób. Inżynierowie zapraszają pszczelarzy do współpracy nad rozwojem aplikacji. Jednak w działania projektowe może włączyć się każdy, nie tylko specjaliści. Projekt to jedna z pierwszych w Polsce okazji, aby osobiście zaangażować się w rozwój sztucznej inteligencji.

17 czerwca 2018

czytaj więcej >

Polski sadownik zdobywcą prestiżowej nagrody

Podczas targów BetaExpo w Tulln (Austria) firma Agrana doceniła (14 czerwca) czterech swoich kontrahentów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wśród nich znalazł się polski dostawca surowca do produkcji soków, pan Waldemar Nowakowski.

16 czerwca 2018

czytaj więcej >

Nowa WPR trudna do zaakceptowania

Ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej (Węgry, Polska, Czechy, Słowacja) oraz krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec ograniczenia finansowania rolnictwa w ramach WPR po 2020 r.

16 czerwca 2018

czytaj więcej >

Grandarosa –nowa polska truskawka

Grandarosa to jedna z nowych, obiecujących odmian pochodząca z polskiej hodowli Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, informuje portal warzywaiowoce.pl.

15 czerwca 2018

czytaj więcej >

Ile zapłacimy pomocnikom przy zbiorach?

Rzecznik praw obywatelskich wstawił się za pomocnikami rolnika przy zbiorach.

14 czerwca 2018

czytaj więcej >

Susza i co dalej?

Ministerstwo Rolnictw i Rozwoju Wsi przypomina o pomocy, o którą mogą ubiegać się rolnicy poszkodowani w wyniku suszy, m.in. w sadach, na plantacjach krzewów owocowych i truskawek. Informuje jednocześnie, że decyzje dotyczące innych form pomocy będą zapadały po zakończeniu prac komisji szacujących starty powoływanych przez wojewodów.

13 czerwca 2018

czytaj więcej >

4,5 tys. umów „Pomocnik przy zbiorach”

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w niespełna miesiąc od wejścia w życie ustawy umożliwiającej zawieranie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej, jako podstawy świadczenia pomocy przy zbiorach, podpisano już 4,5 tys. takich umów.

13 czerwca 2018

czytaj więcej >

Projekt restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw rolnych

MRiRW informuje, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej trzech programów pomocy na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

13 czerwca 2018

czytaj więcej >