r e k l a m a


Aktualności

Analiza rynku nawozów mineralnych

Zestawienie zostało przygotowane  w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących  stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w marcu 2017r.

Zaopatrzenie w nawozy:

w województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający 

w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40%, sól potasową, polifoskę 6:20:30 oceniono jako dobry, siarczan potasu, Wap Mag, polifoskę 8:24:24 oraz 4:12:32 i amofoskę jako średni, superfosfat pojedynczy granulowany, wapno tlenkowe i wapno magnezowo tlenkowe CaO min. 50%, jako słaby 

w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest  wystarczający

w województwie lubuskim brak informacji o stanie zaopatrzenia w analizowane nawozy 

w województwie łódzkim jako bardzo dobre określono zaopatrzenie w saletrę amonową, i w saletrzak w 96% punktów sprzedaży. Dobre jest zaopatrzenie w mocznik – 93% punktów, sól potasową i polifoskę 8:24:24 oraz polifoskę 6:20:30 w 86% punktów. Jako zaopatrzenie dostateczne oceniono nawozy fosforowe 39-46% i w nawozy wapniowo magnezowe 54%. Jako słabe określono zaopatrzenie w siarczan potasu 36% i polifoskę 4:12:32 w 18% punktów. Jako bardzo słabe - wapniowe i amofoska – są dostępne w 11-14% punktów sprzedaży 

w województwie małopolskim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8:24:24, polifoskę 6:20:30. Jako wystarczające określono zaopatrzenie w nawozy fosforowe. Słabe jest zaopatrzenie w nawozy wapniowe oraz amofoskę. Bardzo słabe jest zaopatrzenie w siarczan potasu. Brakuje polifoski 4:12:32, ale dostępne są inne nawozy wieloskładnikowe – np. unifoska, polifoska M

w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i wapniowe określono jako dobry, ale zainteresowanie kupnem nawozów wapniowych oraz wapniowo magnezowych jest słabe. Słabe jest zaopatrzenie w nawozy fosforowe w 50% punktów brak nawozu superfosfat pojedynczy granulowany. Brak popytu na sól potasową, w 33 % punktów brak siarczanu potasu. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia uzupełniany wg potrzeb, ale wysokie ceny nawozów powodują ograniczone zainteresowanie kupnem 

w województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, superfosfat pojedynczy granulowany sól potasową, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40%, nawozy wapniowe, polifoska 4:12:32 oraz amofoska sprowadzane są  na zamówienie. Siarczanu potasu brak

w województwie podkarpackim zaopatrzenie analizowane nawozy jest dobre. Zaopatrzenie w wapno węglanowe oraz polifoskę 4:12:32 jest wystarczające 

w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, superfosfat pojedynczy  granulowany oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 i nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe  jest wystarczający, nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40% oraz amofoskę (są zamawiane sporadycznie). W przypadku siarczanu potasu i polifoski 4:12:32 wystąpił brak oferty 

w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy  siarczanu potasu są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni

w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40%, sól potasową, nawozy wapniowe, polifoski 8:24:24 i 6:20:30 jest wystarczające. Nadal występuje brak siarczanu potasu (nawóz ten sprowadzany jest  na zamówienie), superfosfatu pojedynczego granulowanego, polifoski 4:12:32 oraz amofoski

w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz wapniowe i wapniowo magnezowe określono jako dobre. Słabe jest zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32 oraz superfosfat wzbogacony 40%. Nadal występują braki w dostawach amofoski oraz siarczanu potasu do  punktów sprzedaży

w województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane nawozy jest wystarczające. Brak danych o superfosfacie pojedynczym granulowanym, siarczanie potasu oraz nawozach wapniowych

w województwie wielkopolskim zaopatrzenie w analizowane nawozy, również w wapniowo magnezowe określono jako wystarczające, występują okresowe braki w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany występuje w 40% punktów zaopatrzenia w nawozy. Nawozy wapniowe występują w 60% punktów zaopatrzenia w nawozy, a wapniowo magnezowe w 80% 

w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie

Ceny nawozów

U dystrybutorów zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów. Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów najmniejsze wartości osiągnęły: 

  • nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie warmińsko mazurskim 94,00 zł/dt, 

- saletrzak w województwie lubuskim 79,00 zł/dt, 

- mocznik w województwie warmińsko mazurskim 106,00  zł/dt, 

  • nawozy fosforowe:  

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie zachodniopomorskim 64,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40% w województwie warmińsko mazurskim 132,00 zł/dt;

  • nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie podlaskim 110,00 zł/dt;

- siarczan potasu w województwie opolskim 213,00 zł/dt,

  • nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie zachodniopomorskim 116,00 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie podlaskim 139,00 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie mazowieckim 86,00 zł/dt;

- amofoska 4:16:18  w województwie mazowieckim 83,00 zł/dt.

Wśród cen najwyższych  poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły: 

  • nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie podkarpackim 180,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie mazowieckim 144,00 zł/dt;

- mocznik w województwie podkarpackim 190,00 zł/dt;

  • nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 102,00 zł/dt w województwie dolnośląskim;

- superfosfat wzbogacony 40%, 242,00 zł/dt w województwie pomorskim; 

  • nawozy potasowe:

- sól potasowa 220,00 zł/dt w województwie małopolskim;

- siarczan potasu 360,00 zł/dt w województwie zachodniopomorskim;

  • nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 -222,00 zł/dt w województwie podkarpackim 

- polifoska 6:20:30-  237,00 zł/dt w województwie pomorskim;

- polifoska 4:12:32 – 203,00 zł/dt w województwie pomorskim;

- amofoska 135 zł/dt w województwie  pomorskim;. 

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do marca 2016r. w 106 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 30 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 23,00 % cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika (np. cena  jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46% wynosi 139 zł,  zawartość fosforu w  jednej decytonie tego  nawozu  wynosi 46 kg, więc cena tych 46 kg fosforu  wynosi 139 zł  – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za marzec 2017r. dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku, na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal  kosztuje w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości województw. Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja. Dla nawozów fosforowych na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest, że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40% niż w pojedynczym granulowanym. 

Dla nawozów potasowych nie posiadamy wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu. Z analizy posiadanych informacji wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik – potas, jest zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż w siarczanie potasu, prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw.

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości. 

Przygotowała Beata Filipiak, Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich

Żródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Tagi:

Zobacz także