Aktualności

Compo Expert ma nowe logo

Podczas konferencji prasowej w Opalenicy koło Poznania (6 listopada) firma Compo Expert zaprezentowała nowe logo firmy.

– To kompletna zmiana wizerunku – mówił Piotr Zabuski, Prezes Zarządu. – Jako producent nawozów specjalistycznych chcemy być liderem i głównym dostawcą najwyższej klasy technologii dotyczącej nawożenia i odżywiania roślin.

Firma Compo Expert rozwija się od 2006 r., w Polsce jako spółka zarejestrowana jest od 2014 r. Szczyci się czterema fabrykami (w Niemczech, Belgii i Meksyku) oraz ponad 120 zarejestrowanymi markami. Oddziały firmy znajdują się w 19 krajach, a w ponad 100 odbywa się sprzedaż produktów – w ubiegłym roku łącznie wyniosła ona 318 mln euro. Jak informował Piotr Zabuski, w ostatnich latach nastąpił wzrost sprzedaży nawozów Compo Expert w Polsce. – Główny obrót w kraju (45%) dotyczy upraw sadowniczych, 30% – rolnictwa, 15% – warzyw oraz po 5% szkółkarstwa i traw.

Tobias Fark (International Product Manager Compo Expert) omówił oferowane przez firmę nawozy długodziałające. Są to: nawozy z inhibitorem nitryfikacji DMPP; nawozy o spowolnionym uwalnianiu składników (głównie produkty trawnikowe); nawozy częściowo otoczkowane (głównie trawnikowe, ale są też stosowane w ogrodnictwie); nawozy w pełni otoczkowane (np. produkty z serii Basacote stosowane przede wszystkim w roślinach ozdobnych uprawianych w pojemnikach, a w Polsce także do nowych nasadzeń drzew owocowych).

Sporą część spotkania poświęcono właśnie kwestii nawożenia startowego. Jessica Da Costa (Product Manager Compo Expert France) przedstawiła nowe rozwiązania wdrażane we Francji. Główny problem w tym kraju dotyczy spadku jakości plonu przy jednoczesnym wzroście populacji. – Nawożenie startowe opracowano po to, aby pomóc roślinie przezwyciężyć stresowe warunki pogodowe w pierwszych fazach rozwoju – informowała. – W efekcie chcemy uzyskać większy plon, lepszej niż dotychczas jakości.

Jakub Lis (Product Manager) zaprezentował wyniki doświadczeń przeprowadzonych w Polsce. W tym roku w Jasieńcu na trzech odmianach truskawki – Asia, Roxana i Marmolada – nawożenie podstawowe wykonano preparatem Blaukorn (bezchlorkowy, mineralny nawóz NPK). Następnie zastosowano NovaTec Solub – wieloskładnikowe nawozy rozpuszczalne w wodzie przeznaczone do fertygacji, dodatkowo zawierające inhibitor nitryfikacji DMPP. W kontroli zastosowano nawozy standardowe o takim samym składzie mineralnym, ale bez inhibitora DMPP. U odmiany Asia plon był prawie o 4,5 tony wyższy niż w kontroli. U Roxany ta różnica wyniosła około 1 tony, a u Marmolady – 1,5 tony.

W innym doświadczeniu, przeprowadzonym w gospodarstwie sadowniczym w Rokietnicy (woj. wielkopolskie), wykonano nawożenie startowe nawozem Basacote Plus 6M podczas sadzenia drzewek jabłoni odmiany Szampion Reno 2 (na M.9) w dawce 50 g/drzewko. Doświadczenie założono w maju 2015 r., pomiary wykonywano jesienią w latach 2015–2017. Brano pod uwagę takie parametry, jak średnica pnia, suma przyrostów pędów, liczba pędów, wysokość drzew, masa pięciu liści. – Doświadczenie wykazało pozytywny efekt działania nawozu Basacote nie tylko w pierwszym roku wzrostu drzewek, lecz także w pozostałych dwóch latach – informował prelegent. – Pierwszy plon zebrano w 2016 r. – w kwaterach, gdzie zastosowano nawożenie startowe był on o około 1 tonę wyższy niż w kontroli, a w 2017 r. ta różnica wyniosła dwukrotność tego, co zebrano w kontroli.

Tekst i fot.: A. Okła

Zdjęcia do artykułu

Nowe logo firmy zaprezentował Piotr Zabuski
Tobias Fark omówił techniczne aspekty stosowania nawozów o przedłużonym działaniu
O strategii nawożenia startowego we Francji mówiła Jessica Da Costa
Jakub Lis zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych w polskich gospodarstwach
W spotkaniu uczestniczyli pracownicy firmy Compo Expert oraz dystrybutorzy

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure