Aktualności

Spotkanie z eksporterami

12 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu z eksporterami.

Budowa silnej marki polskiej żywności, to zdaniem sekretarza stanu w MRiRW – Jacka Boguckiego, podstawowe zadanie na drodze do zwiększania wartości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Często trudniejsze nawet od pozyskiwania nowych rynków zbytu.

– Dlatego spotykamy się z eksporterami oraz z przedsiębiorcami, którzy chcieliby być eksporterami, żeby porozmawiać o tym, jakie widzą bariery w dostępie do rynków zbytu. Jakie widzą przeszkody w wejściu na rynki, które są już otwarte pod względem formalnym. Chcemy bezpośrednio od przedsiębiorców usłyszeć o tych problemach i spróbować je rozwiązać.

Promocja polskiej żywności, poprzez utrwalanie jej jako marki, powinna – zdaniem wiceministra Boguckiego − odbywać się przede wszystkim na rynkach odległych, na których trudniej jest zacząć sprzedaż, ale można uzyskiwać tam większą marżę, większe dochody. Takie kierunki eksportu są niezwykle perspektywiczne.

Spotkanie miało charakter roboczy; jego celem było wypracowanie zasad, które pomogą w pokonywaniu barier i rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się eksporterzy polskiej żywności.

O działaniach promocyjnych informowali obecni na spotkaniu zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Michał Wiśniewski, oraz prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – Tomasz Pisula. Zachęcano przedsiębiorców do udziału w licznych kampaniach oraz prezentowania się na targach, które są na liście inicjatyw informacyjno-promocyjnych podejmowanych przez KOWR. Poinformował, że wszystkie szczegóły dostępne są na stronie Ośrodka w zakładce Promocja.

Źródło: MRiRW (fot. mat. pras. MRiRW)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure