Aktualności

Szansa na wsparcie dla producentów jabłek?

Czy Rada Ministrów ds. rolnictwa UE przychyli się do wniosku Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz przedstawiciela Belgii o udostępnienie dodatkowych środków dla sektora owoców twardych? Nad tym tematem dyskutowano na posiedzeniu Rady Ministrów ds. rolnictwa UE.

Fot. MRiRW

Podczas obrad odbyła się dyskusja na temat modelu wdrażania przyszłej polityki rolnej po 2020 r.

W swoim wystąpieniu minister podkreślił, że należy przygotować politykę rolną nie tylko odpowiadającą potrzebom i wyzwaniom rolnictwa, ale też prostszą dla beneficjentów i zrozumiałą dla społeczeństwa. Budżet na WPR musi być odpowiednio duży i odpowiadać na zdefiniowane cele i oczekiwania wobec tej polityki: dochodowe, środowiskowe i społeczne.

Ministrowie omawiali również sprawy związane z handlem międzynarodowym produktami rolno-żywnościowymi, w tym z dostępem do rynków krajów trzecich.

Minister Ardanowski, po raz kolejny wskazał na potrzebę dostępu żywności do nowych rynków zbytu.

W ramach spraw różnych, Belgia wspólnie z Polską zwróciły uwagę na trudną sytuację na europejskim rynku jabłek i gruszek, spowodowaną nadmierną podażą na rynkach europejskich oraz rosnącymi kosztami produkcji. Mając na uwadze bardzo niskie ceny, trudną sytuację finansową producentów oraz fakt, że poszukiwanie rynków alternatywnych jest bardzo czasochłonne, oba kraje wezwały Komisję Europejską do udostępnienia dodatkowych środków finansowych dla sektora owoców twardych. Polska i Belgia wezwały także do jak najszybszego wsparcia europejskich producentów jabłek i gruszek za pomocą konkretnych środków. Stanowisko to poparły Węgry i Słowenia. W tym punkcie obrad do dyskusji włączyły się również: Francja, Niemcy, Włochy oraz Grecja. Przedstawiciele tych państw wskazywali, że rok jest rzeczywiście trudny, ale sytuacja nie ma jeszcze znamion kryzysu. Tym niemniej ważne jest, aby mieć dobre narzędzia w instrumentarium zarządzania kryzysowego. Komisarz P. Hogan zwrócił uwagę na rekordową produkcję jabłek i gruszek w UE oraz wskazał na pewne sygnały poprawy sytuacji w odniesieniu do gruszek. Podkreślił, że służby DG AGRI analizują dane liczbowe dotyczące sytuacji na rynku jabłek, przesłane przez Polskę do Komisji w nawiązaniu do kwietniowego  posiedzenia Rady AGRIFISH, kiedy to była omawiana trudna sytuacja na niektórych rynkach. Wniosek Polski i Belgii będzie analizowany celem oceny czy uruchamianie nadzwyczajnych środków jest uzasadnione.

Maciej Kania
Źródło: MRiRW

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure