Aktualności

Zakup gruntów – trwają konsultacje

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęły się konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jakie stanowisko prezentuje resort?

Jak informuje minister rolnictwa – Krzysztof Jurgiel, resort dąży do tego, aby gospodarzami ziemi rolnej w Polsce byli rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa rodzinne. – Przez półtora roku przyjmowaliśmy wnioski, postulaty i uwagi dotyczące obrotu ziemią. Wybraliśmy z nich około 30, które dotyczą zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, a także w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – powiedział K. Jurgiel podczas wczorajszego spotkania w ministerstwie.

Minister poinformował, że proponowane rozwiązania idą w kierunku wprowadzenia w naszym kraju właściwego zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną. Obecnie opracowywana ustawa o gospodarstwie rolnym będzie w szerszym ujęciu obejmować m.in. prawne formy organizacji, czy też zasady funkcjonowania własnościowego.

– Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego jest dobra i spełnia podstawowe zadanie jakim jest ochrona polskiej ziemi rolnej, ale chcemy zmienić niektóre zapisy – uważa sekretarz stanu – Zbigniew Babalski. – Szczegółowo przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi, które wpłynęły dotychczas do ministerstwa. Było ich kilkadziesiąt, ale w 60–70 procentach powtarzały się. Wiele z nich dotyczyło życiowych problemów Podczas pierwszego konsultacyjnego spotkania z przedstawicielami organizacji rolniczych przedstawiliśmy propozycję 13 rozwiązań – powiedział Z. Babalski i zaznaczył, że są to kluczowe propozycje dotyczące m.in. osób bliskich, egzekucji, czy wymagań w zakresie nabywania nieruchomości rolnych.

– Chcemy, aby w lutym przyszłego roku wejść z nowymi rozwiązaniami – zapowiedział wiceminister Babalski, informując, że kolejne spotkanie podsumowujące konsultacje odbędzie się w grudniu br.

Przypominamy, że termin zgłaszania uwag do projektu ustawy upływa 30 listopada br. O tym jakie zmiany szykuje resort pisaliśmy tutaj.

Źródło: mat. pras. MRiRW (fot. MRiRW)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure