r e k l a m a

Partner serwisu


Sytuacja na rynku mrożonych wiśni w sezonie 2017/18

Polska znajduje się w czołówce największych producentów wiśni na świecie. Jak wynika z danych FAO, udział Polski w globalnych zbiorach w latach 2014–2016 wynosił przeciętnie niecałe 14%, dzięki czemu nasz kraj zajmował trzecie miejsce w światowej produkcji.  Pierwsze miejsce należało do Rosji (15%), drugie do Turcji  (14%), a czwarte do Ukrainy (13%).

06 lutego 2018

czytaj więcej >

r e k l a m a


Chińczycy przejmują Appol?

Potentat w produkcji soków Zhonglu Fruit Juice Co. z Chin chce za 68,5 mln zł przejąć Appol.

30 stycznia 2018

czytaj więcej >

Jak kształtowały się ceny skupu jabłek?

W IV kwartale 2017 r. ceny skupu jabłek na eksport były średnio o 109% wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. Z powodu niższych zbiorów jabłek w krajach UE (wg WAPA średnio o ponad 20%), szacuje się, że podaż jabłek na rynku europejskim pod koniec sezonu 2017/2018 może nie wystarczyć na zaspokojenie popytu.

29 stycznia 2018

czytaj więcej >

Współczynnik przydziału na jabłka i gruszki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała w poniedziałek, że ustalono wysokość współczynnika przydziału dla grupy produktów jabłka i gruszki. Wynosi on 0,09.

22 stycznia 2018

czytaj więcej >

Truskawki w minionym sezonie

W strukturze produkcji owoców jagodowych w 2017 r. dominowały truskawki, z 37–procentowym udziałem. Zbiory tych owoców wyniosły 178 tys. t, co w stosunku do 2016 r. oznacza spadek o 10% (o 19 tys. t).

18 stycznia 2018

czytaj więcej >

Sezon 2017/18 – podsumowanie

Według szacunków GUS, opublikowanych w grudniu 2017 r., zbiory owoców jagodowych w Polsce w 2017 r. wyniosły ok. 0,5 mln t. W porównaniu do 2016 r. obniżyły się o 15%, natomiast w stosunku do średniej z wcześniejszych 5 lat były niższe o ok. 10%.

18 stycznia 2018

czytaj więcej >

Zbiory owoców jagodowych wg GUS

Według oceny GUS, zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych były o około 15% mniejsze w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 0,5 mln t.

04 stycznia 2018

czytaj więcej >

Zbiory owoców z drzew wg GUS

Według oceny GUS, zbiory owoców z drzew w 2017 r. były o około jedną trzecią mniejsze w porównaniu 2016 r. i wyniosły 2,7 mln t.

04 stycznia 2018

czytaj więcej >

Zapasy jabłek w Polsce i w krajach UE

Jakie są zapasy jabłek w Polsce i w krajach UE? O ile zmieniły się w stosunku do poprzedniego roku i poprzedniego miesiąca?

21 grudnia 2017

czytaj więcej >

Prognozy dla unijnego rynku jabłek do 2030 r.

18 grudnia br. Komisja Europejska opublikowała raport „EU Agricultural Outlook for the EU agricultural markets and income 2017–2030”, przedstawiający perspektywy rozwoju rynku m.in. jabłek w UE do 2030 r.

19 grudnia 2017

czytaj więcej >