r e k l a m a


Rynek

Ekologia alternatywą dla nadwyżek

Jest to związane głównie z nadprodukcją jabłek i spadkiem cen z tym związanych. Ekologiczne jabłka trudniej wyprodukować, ale za to można uzyskać za nie o wiele lepsze ceny - mówi serwisowi www.sadyogrody.pl, Mateusz Woźniak, dyrektor działu szkoleń i doradztwa, FreshMazovia.

Jak podkreśla Mateusz Woźniak, główną barierą w przejściu z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną jest ochrona sadów. - Wymogi "ekologii" są pod względem środków ochrony roślin bardzo rygorystyczne i wiążą się z zakazem używania środków syntetycznych. Tymczasem w produkcji ekologicznej można używać jedynie środków* na bazie pierwiastków naturalnych i wyciągów z roślin - przyznaje.

Czy w takim razie ciecz kalifornijska - oparta na siarce - powinna zostać dopuszczona do ochrony sadów ekologicznych? - Problemem jest fakt, że nie ma firm specjalizujących się w legalnej produkcji cieczy kalifornijskiej - dodaje.

- Sadownicy na razie próbują produkcji ekologicznej przeznaczając na nią jedynie niewielką część upraw. Region grójecki nie jest idealnym miejscem na produkcję ekologiczną. Głównym problemem jest sąsiedztwo upraw konwencjonalnych, co niesie ryzyko znoszenia preparatów - mówi Mateusz Woźniak.

* Dla upraw ekologicznych dopuszczone są określone środki kwalifikowane przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu. Ich lista dostępna jest na stronie: https://www.ior.poznan.pl/19,wykaz-sor-w-rolnictwie-ekologicznym.html?tresc=42

Żródło: Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ