Rynek

Eurostat o cenach owoców w UE

Według danych Eurostat w lutym 2018 r. przeciętny poziom cen detalicznych żywności w Unii Europejskiej był o 1,2% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jedną z najbardziej drożejących kategorii żywności, obok olejów i tłuszczów, były owoce. W lutym br. ich ceny detaliczne w UE  były o 5,5% wyższe niż przed rokiem.

Polska należała do krajów o jednym z najwyższych, w relacji rocznej,  wzrostów cen owoców. Według danych Eurostat były one o 11,7% wyższe niż w lutym 2017 r. Bardziej niż w naszym kraju, w tym okresie, ceny owoców wzrosły jedynie w Słowieni (o 20,5%), Estonii (o 18,5%), na Słowacji (o 14,5%) i w Rumunii (o 11,8%). Warto dodać, że w Polsce owoce były kategorią żywności, która podrożała najbardziej, a średnio w lutym br. żywność była o 2,8% droższa niż przed rokiem.

Wzrost cen owoców w Polsce dotyczył w szczególności produktów krajowych. Wg danych GUS, w lutym br. średnia cena detaliczna kilograma jabłek wyniosła 3,71 zł i była o 57% wyższa niż przed rokiem i o 53% wyższa od średniej z lutego, w ostatnich pięciu lat. Cena kilograma pomarańczy była natomiast o 6% wyższa niż w lutym 2017 r. Ceny cytryn w tym okresie wzrosły o 13%.

Mimo znaczącego, w ujęciu rocznym, przeciętnego wzrostu cen owoców w UE, we Wspólnocie były też państwa, w których ich ceny były niższe niż w lutym 2017 r. Dotyczyło to Cypru (spadek o 2,4%), Danii (o 2,0%), Grecji (o 1,5%) i Portugalii (o 0,1%).

Paweł Wyrzykowski – BGŻ BNP Paribas (fot. H.C.) 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure