Rynek

Jagodowych też bardzo dużo

Według wstępnego szacunku produkcji ogrodniczej GUS, w 2018 r. produkcja owoców jagodowych w tym roku jest o ok 25% wyższa niż w roku ubiegłym.

fot. H. Czerwiński

Produkcję z krzewów jagodowych oceniono wstępnie na znacznie ponad 0,6 mln t, tj. o przeszło 25% więcej r/r. Najmniejszą dynamikę wzrostu zanotowano dla zbiorów truskawek, gdyż ich produkcję GUS oszacował na 195 tys. t  (wzrost o niespełna 10% r/r). Produkcja malin jest szacowana przez Urząd na rekordowym poziomie przeszło 130 tys. t (o ponad 1/4 więcej niż w 2017 r.), jednak GUS zastrzega, że ze względu na niskie ceny skupu owoców tego gatunku, obecnie szacowany rekordowy poziom produkcji może nie zostać osiągnięty.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) GUS ocenia z początkiem sierpnia na ok. 200 tys. t (w tym porzeczek czarnych na ok. 160 tys. t), tj. o ponad 50% więcej r/r, ale podobnie jak w przypadku innych gatunków owoców do przetwórstwa, znaczna część porzeczek może zostać niezebrana ze względu na niskie ceny skupu.

W porównaniu do roku poprzedniego, zanotowano wzrost produkcji agrestu o ¼, lecz w odniesieniu do średniej z lat 2011–2015 oznacza to ponad 15% spadek. Produkcja pozostałych owoców jagodowych została oceniona przez GUS na blisko 95 tys. t, to jest o ponad 1/4 wyżej r/r i prawie o 1/2 wyżej od średniej z lat 2011–2015, głownie ze względu na wysokie plonowanie aronii, borówki oraz jagody kamczackiej.

Karolina Załuska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure