Rynek

Jak kształtowały się ceny skupu jabłek?

W IV kwartale 2017 r. ceny skupu jabłek na eksport były średnio o 109% wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. Z powodu niższych zbiorów jabłek w krajach UE (wg WAPA średnio o ponad 20%), szacuje się, że podaż jabłek na rynku europejskim pod koniec sezonu 2017/2018 może nie wystarczyć na zaspokojenie popytu.

W Polsce zbiory owoców z drzew w 2017 r. były niższe o 33,2% w porównaniu z 2016 r., a owoców z krzewów i plantacji jagodowych o ok. 15,0% (według wynikowego szacunku GUS z 21 grudnia 2017 r.). Jak podaje WAPA, zapasy jabłek w krajach UE, które podały informacje o wolumenie magazynowanych jabłek, w grudniu wynosiły 3,45 mln ton i były niższe o 26,6% niż przed rokiem. W Polsce zapasy tych owoców w grudniu 2017 r. były na poziomie 1,04 mln ton, wobec 1,20 mln ton w listopadzie, czyli przez miesiąc zmniejszyły się o 13,3%. Czy uda się wyeksportować „drogie” jabłka? Zależeć to będzie od wielu czynników. Rosja nie zniosła embarga na owoce i warzywa z krajów UE, a więc najprawdopodobniej eksport jabłek w sezonie 2017/2018 nie będzie łatwy. Jakość owoców jest zróżnicowana, jest dużo jabłek z chorobami przechowalniczymi. Większe zapotrzebowanie na rynku wewnętrznym stanie się barierą ograniczającą ich zagraniczną sprzedaż. Drogie jabłka z krajów UE, wobec tańszych z Chin, nie będą konkurencyjne, szczególnie na rynkach wschodnich. Dlatego polscy sadownicy maję nadzieję na powodzenie kampanii promocyjnych, a szczególnie „Czasu na polskie jabłka” realizowanej w Algierii i Egipcie. Kraje Afryki Północnej, niezbyt odległe mogą się okazać chłonnym rynkiem dla polskich owoców. Szczegóły w lutowym wydaniu miesięcznika „Sad Nowoczesny” (SN 2/2017).

Mgr inż. Irena Strojewska

Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB w Warszawie

 

Ceny skupu wybranych owoców (w zł/kg) z przeznaczeniem na eksport w IV kwartale 2016 i  2017 r.

Wyszczególnienie

kalibraż

2016

2017

2016

2017

2016

2017

 

mm**/

październik

listopad

grudzień

Średnia cena śliwek

35+

2,20

3,00

-*/

-

-

-

Średnia cena jabłek

 

0,64

1,61

0,76

1,55

0,94

1,53

 'Cortland'

70+

0,59

1,57

0,72

1,47

0,92

1,45

 'Decosta'

70+

0,59

1,57

0,73

1,48

0,89

1,46

 'Gala'

65+

0,85

1,64

0,97

1,62

1,33

1,60

 'Gloster'

70+

0,61

1,50

0,73

1,46

0,95

1,44

 'Golden Delicious'

65+

0,80

1,62

0,84

1,58

0,90

1,55

 'Golden Delicious'

70+

0,94

1,90

1,16

1,90

1,35

1,90

 'Idared'

70+

0,61

1,59

0,74

1,42

0,95

1,37

 'Jonagold'

70+

0,61

1,58

0,76

1,47

0,92

1,45

 'Jonagored'

70+

0,62

1,59

0,76

1,50

0,97

1,48

 'Red Jonaprince'

70+

1,00

1,69

1,15

1,64

1,33

1,63

 'Lobo'

70+

0,59

1,55

0,71

1,48

0,92

1,48

 'Ligol'

70+

0,61

1,59

0,76

1,48

0,93

1,47

 'Mutsu'

70+

0,70

1,52

1,12

1,53

1,15

1,55

 'Szampion'

70+

0,61

1,59

0,76

1,51

0,99

1,48

Średnia cena gruszek

 

2,03

2,70

2,18

2,68

2,20

2,60

 'Konferencja'

65+

2,30

2,70

2,20

2,60

2,20

2,60

 'Lukasówka'

65+

1,90

2,70

2,00

2,70

2,10

-

*/brak danych,  **/ kalibraż

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure