Rynek

Koszty siły roboczej w Polsce i zachodniej Europie

Podczas konferencji „Zagrożenia w polskim sadownictwie i sposoby ich łagodzenia”, która odbyła się 22 marca w Lublinie, holenderski doradca sadowniczy – Peter van Arkel – informował o tendencjach w europejskim sadownictwie. Przedstawił również koszty siły roboczej w wybranych krajach UE.

Analizując zawarte w tabeli kwoty można zauważyć znaczną różnicę w kosztach siły roboczej w poszczególnych krajach. Największa, przy porównaniu Holandii z Polską – wynosi aż 7 950 euro w przeliczeniu na ha. W naszym kraju (podobnie jak i w innych krajach tzw. wschodniej Europy) tańsze jest również przechowywanie i sortowanie. Jest to nasza największa przewaga - informował doradca sadowniczy. (H.C., fot. P. Gościło)

Różnice w wysokości kosztów siły roboczej w wybranych krajach europejskich (kwoty brutto w walucie euro)

Kraj

Holandia

Francja

Włochy

Belgia

Niemcy

Polska

Kwota za godzinę

17,25

16

13

12

10

4

Kwota na hektar*

10 350

9 600

7 800

7 200

6000

2400

* w przeliczeniu na 600 godz. na ha; za P. van Arkelem

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure