r e k l a m a


Rynek

Orzech ekologiczny jest trendy

Uprawa orzechów włoskich w Austrii prowadzona była do tej pory na niewielkich obszarach, stąd też słaba różnorodność odmian hodowlanych. Stare plantacje usunięto, a na rynku środków ochrony roślin brakowało dozwolonych w tym zakresie preparatów. Na szczęście sytuacja ta zmieniła się diametralnie. W Dolnej Austrii odkryto na nowo uprawę orzecha włoskiego.

W ostatnich latach odnotowano wzrost zainteresowania zarówno konwencjonalną jak i ekologiczną uprawą orzecha włoskiego. Jest to trend typowy dla Niemiec, Włoch, Francji i Szwajcarii. W Austrii uprawa orzecha włoskiego systemem ekologicznym prowadzona jest na powierzchni 1 tys. ha (dane z 2016r.) i oczekuje się, że będzie rosnąć w kolejnych latach. Jest to obecnie jeden z najważniejszych produktów w Austrii. 

71% światowego rynku regulują Chińczycy. USA, Turcja i Iran są trzema najważniejszymi producentami orzecha włoskiego na świecie. Od roku 2000 globalna produkcja tego gatunku wzrosła o 300%. Konkurując z tak silnymi liderami trzeba zadbać o wysoką jakość plonów. Obecny popyt na produkty ekologiczne spowodował wzrost produkcji, co przełożyło sie na dobrą cenę za orzecha włoskiego. 

Uprawa orzecha może być dochodowa, jeśli zapewniony jest na niego stały popyt. Oferowana jest szeroka gama produktów na bazie orzechów. Dostępne są także odmiany barwy czerwonej takie jak 'Red Donaunuss' czy 'Red Gubler'. Świeże orzechy zielone są także bardzo popularne, ale wymagają zbioru ręcznego. Eksperci dodają jednak, że satysfakcjonujące zbiory orzechów są możliwe nie wcześniej niż po 10 latach uprawy.

Dogodne warunki do uprawy orzecha włoskiego to dobra gleba, dostęp do światła oraz ochrona przez przymrozkami. Wrażliwe są zwłaszcza kwiaty i nowe pędy. Ważne jest także systematyczne odchwaszczanie, zwłaszcza miejsc dookoła młodych drzew. Należy zabezpieczyć nasadzenia przed uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta. Ponadto orzech włoski wymaga cięcia i właściwych składników odżywczych do rozwoju. 

Przy uprawie kontraktacyjnej ważny jest dobór odmian orzecha. Wyróżniamy w tym przypadku dwa różne typy odmian: lateralne i wierzchołkowe. Popularniejsze są odmiany lateralne, ponieważ szybciej osiągają ekonomicznie rentowną wydajność, a ponadto ich plon jest większy. Dużym zainteresowaniem cieszą się także odmiany o jasnych, dużych orzechach, które są łatwiejsze do łuskania. Do produkcji ekologicznej polecane są odmiany regularnie plonujące, tolerancyjne na choroby, o dużym wigorze. Specjaliści polecają do tego typu nasadzeń odmiany: 'Mars', 'Apollo', 'Jupiter', 'Saturn' (które pochodzą z Czech), 'Lake' (z USA), 'Szentiani 117' (odmiana węgierska), oraz francuskie odmiany 'Fernor' i 'Franquette'. Stare odmiany orzecha włoskiego 'Geiβenheim', 'Moselander', 'Weinheim' oraz 'Red Donaunuss', które są bardzo popularne w Austrii, nie wykazują odporności na patogena Marssonina juglandis, sprawcę antraknozy orzecha włoskiego.

Żródło: freshplaza.com na podstawie Iko

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 4/2018
NAWOŻENIE DOLISTNE