Rynek

Prognozy dla unijnego rynku jabłek do 2030 r.

18 grudnia br. Komisja Europejska opublikowała raport „EU Agricultural Outlook for the EU agricultural markets and income 2017–2030”, przedstawiający perspektywy rozwoju rynku m.in. jabłek w UE do 2030 r.

Zdaniem autorów raportu, unijne zbiory jabłek w najbliższych latach najprawdopodobniej będą się stabilizować na poziomie około 12,5 mln t rocznie, czyli będą zbliżone do produkcji osiągniętej w sezonie 2016/17. Oczekuje się, że plony jabłek będą systematycznie zwiększać się i w 2030 r. mogą być o 17% wyższe w stosunku do przeciętnych odnotowanych w ostatnim dziesięcioleciu. Jednocześnie będzie jednak zmniejszać się powierzchnia sadów.

W dalszym ciągu będzie postępować spadek konsumpcji jabłek we Wspólnocie, aczkolwiek wolniej (przeciętnie o 0,3% rocznie w przeliczeniu na osobę do 2030 r.) niż miało to miejsce w latach 2006–2016 (spożycie zmniejszało się wówczas średniorocznie o 0,7%). Autorzy raportu zwracają uwagę, że kampanie promocyjne oraz m.in. program owoce i warzywa w szkołach przyniosły efekty i zatrzymały tendencje spadkowe w konsumpcji owoców. Nie dotyczy to jednak jabłek. Unijni konsumenci wydają się chętniej sięgać po owoce tropikalne czy jagodowe niż bardziej powszechne i stosunkowo tanie jabłka.

Eksport jabłek prawdopodobnie będzie dalej się rozwijać, ale mniej dynamicznie niż w latach 2006–2016, gdy zwiększał się przeciętnie o 5% rocznie. Warto dodać, że unijnym eksporterom jabłek z sukcesem udało się zastąpić znaczną część utraconego rynku rosyjskiego – w wyniku wprowadzenia rosyjskiego embargo w 2014 r. – innymi destynacjami. Jabłka ze Wspólnoty zaczęły docierać na coraz odleglejsze rynki. Do 2030 r. unijny eksport jabłek prawdopodobnie będzie zwiększał się średniorocznie o 1,8%. W tym samym czasie import jabłek będzie spadać w tempie 0,5% rocznie.

Anna Kitala, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas (fot. H.C.)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure