r e k l a m a


Rynek

Stan polskiego eksportu

Zgodnie z danymi Eurostat, miniony rok Polska zakończyła z 10% wzrostem eksportu produktów ogrodniczych. W sumie do pozostałych krajów trafiło łącznie 2,048 mln ton polskich owoców i warzyw.

W porównaniu do 2015 r. odnotowano 10% wzrost eksportu polskich owoców i warzyw. Do państw członkowskich trafiło 1,069 mln ton, a do pozaunijnych 979,9 tys. ton. Najwięcej owoców i warzyw trafiło na rynek białoruski (688,4 tys. ton), co wskazuje na 74% progres w stosunku do lat poprzednich. Znaczne ilości polskich produktów ogrodniczych zasiliły także rynek ukraiński (89,6 tys. ton) oraz kazachski (63,3 tys. ton). Wśród państw wspólnotowych naszymi największymi odbiorcami byli Niemcy (blisko 180 tys. ton), Rumunia (117,0 tys ton), Czechy (116,8 tys. ton), Wielka Brytania (104,2 tys. ton), Litwa (82,2 tys. ton), Słowacja i Holandia (po 64,0 tys. ton).

Wśród gatunków eskportowanych, prym wiodą nadal polskie jabłka. Stanowiły one blisko połowę całkowitego wolumenu owoców i warzyw, który trafił na zagraniczne rynki (ponad 1,079 mln ton). Na rynki trzecie trafiło 721 tys. ton, a do pozostałych państw unijnych 358,3 tys. ton. Najwięcej polskich jabłek wyeksportowano do Białorusi (513,6 tys. ton), Rumunii (blisko 70,0 tys. ton), Kazachstanu (60,0 tys. ton) i Niemczech (51,0 tys. ton).

Żródło: FAMMU/FAPA na podstawie Eurostat, Factsheet Polen

Tagi:

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ