r e k l a m a


Sztuczna inteligencja wsparciem pszczelarstwa

W Opolu powstaje aplikacja ziBees, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby wspomagać zarządzanie pasieką np. w zakresie rozpoznawania chorób. Inżynierowie zapraszają pszczelarzy do współpracy nad rozwojem aplikacji. Jednak w działania projektowe może włączyć się każdy, nie tylko specjaliści. Projekt to jedna z pierwszych w Polsce okazji, aby osobiście zaangażować się w rozwój sztucznej inteligencji.

17 czerwca 2018

czytaj więcej >

r e k l a m a


Nowość w ochronie sadów gruszowych, śliwowych i winnic

Decyzją MRiRW nr R-197/2018d z 10 maja 2018 r. zakres stosowania środka Coragen® 200 SC został rozszerzony o kolejne gatunki roślin sadowniczych. Znany producentom jabłek insektycyd, zwalczający owocówkę jabłkóweczkę i zwójkówki, można teraz stosować także w sadach gruszowych i śliwowych oraz w winnicach.

05 czerwca 2018

czytaj więcej >

Projekt Monitoringu Odporności Parcha kontynuowany

W 2017 roku firma Arysta LifeScience podjęła się organizacji oraz finansowania projektu monitorowania sadów jabłoniowych w centralnej i południowej Polsce. Celem projektu było określenie zagrożenia występowania form odpornych sprawcy parcha jabłoni na fungicydy strobilurynowe, anilinopirymidynowe i pochodne guanidyny. Ten bezpłatny dla sadowników projekt jest kontynuowany w tym roku.

15 maja 2018

czytaj więcej >

Adiuwant – jaki do herbicydu, insektycydu, a jaki do fungicydu?

W ochronie upraw stosujemy wiele środków owadobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych czy regulatorów wzrostu. W każdej z tych grup znajdują się substancje aktywne o różnych mechanizmach działania i formulacjach. Trudno więc wskazać jeden uniwersalny adiuwant.

03 maja 2018

czytaj więcej >

Scenariusze zwalczania pordzewiacza i przędziorków

Jeżeli tuż po kwitnieniu walka z pordzewiaczem jabłoniowym i przędziorkami nie będzie prowadzona właściwie, to mogą one wystąpić masowo latem w czasie przedłużających się upałów. Wówczas ich zwalczanie będzie droższe i mniej skuteczne.

02 maja 2018

czytaj więcej >

Parch i mączniak – jaka sytuacja?

Brak większych infekcji grzybem Venturia inaequalis, sprawcą parcha jabłoni, oraz poważne zagrożenie mączniakiem – to najnowsze informacje od firmy Agrii.

01 maja 2018

czytaj więcej >

Chroń kwiaty

Kwitnienie roślin sadowniczych jest okresem szczególnego zagrożenia ze strony chorób infekcyjnych, gdyż kwiaty, będące bardzo delikatnymi organami, są podatne na zakażenie przez różne grzyby i bakterie.

28 kwietnia 2018

czytaj więcej >

Pułapki umożliwiają racjonalną ochronę

Pułapki feromonowe są niezbędnym narzędziem diagnostycznym w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki. Umożliwiają śledzenie sytuacji w sadzie i jego poszczególnych kwaterach w trakcie całego sezonu.

26 kwietnia 2018

czytaj więcej >

Problem pozostałości

Coraz częściej słyszymy o problemach wynikających z przekroczenia pozostałości środków ochrony roślin w owocach czy zawartości w nich pozostałości środków niedozwolonych. Na ten temat informowano m.in. podczas konferencji sadowniczej zorganizowanej 17 kwietnia w Tarczynie przez Instytut Praktycznego Sadownictwa.

19 kwietnia 2018

czytaj więcej >

Nowe badania z Topsinem

Firma Sumi Agro Poland informuje o najnowszych wynikach badań dotyczących łącznego stosowania preparatu Topsin M 500 SC z fungicydami do ochrony jabłoni przed parchem oraz chorobami kory i drewna.

18 kwietnia 2018

czytaj więcej >