r e k l a m a


Ochrona

Przedwiośnie z malinami

W okresie przedwiośnia należy rozpocząć ochronę chemiczną ukierunkowaną na krzywika malinaczka i rdzę maliny.

Krzywik maliniaczek

Biologia:  Krzywik maliniaczek to motyl z rodziny krzywikowatych. Szkody na plantacjach powodują gąsienice, które zimują w spękaniach kory i w ściółce (są ciemnoczerwone z czarną głową, do 9 mm długości). Wiosną wgryzają się do pękających pąków, tam żerują i przepoczwarczają się. Gąsienica może zniszczyć około 6 pąków (śladem ich żerowania są trocinowate odchody w pąkach). Motyle pojawiają się w końcu maja/w czerwcu i składają jaja w kwiaty. Gąsienice przez krótki okres żerują w dnie kwiatowym zawiązków owocowych i ponownie schodzą na zimowanie.

Ocena zagrożenia i próg szkodliwości: ocenę zagrożenia przeprowadza się co tydzień 3-4krotnie, od początku nabrzmiewania pąków, w temperaturze powyżej 10 C na próbie 150-200 pędów. Stwierdzenie powyżej 5 % pąków z uszkodzeniami oznacza konieczność zaplanowania zwalczania.

Zwalczanie: zabieg potrzebny jest tylko na tych plantacjach, na których w bieżącym sezonie stwierdzono przekroczenie progu zagrożenia lub odnotowano uszkodzenia w poprzednim roku. Dostępne środki: Acetamip 20 SP, Acetamip New 20 SP, Ceta 20 SP, Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP, Sekil 20 SP.

Rdza maliny

Rdza maliny to choroba, która od lat występuje na plantacjach malin w różnym nasileniu, jednak w ostatnich latach obserwuje się zwiększającą jej presję. Wprawdzie największym problem w uprawie malin owocujących na pędach jednorocznych i dwuletnich jest zamieranie pędów maliny, w minionym sezonie rdza maliny wystąpiła na wielu plantacjach malin w bardzo dużym nasileniu (chorobie sprzyjają temperatury w zakresie 18-21 C i wysoka wilgotność powietrza).

Pierwsze objawy rdzy widoczne są wiosną (na przełomie maja i czerwca) na górnej stronie młodych liści. Mają postać żółto pomarańczowych czareczek, które są skupieniami ogników (ecjów) wypełnionych zarodnikami ognikowymi. Ecja mogą występować także na ogonkach liściowych, szypułkach kwiatostanów i działkach kielicha. Na przełomie czerwca i lipca, na dolnej stronie liści i czasami na szypułce, działkach kielicha i na pestkowcach tworzą się pomarańczowo rdzawe skupienia zarodników rdzawnikowych. Od połowy lipca aż do późnej jesieni wśród nich pojawiają się czarne skupienia zarodników przetrwalnikowych, które stanowią kolejne stadium rozwojowe rdzy. Silnie porażone liście przedwcześnie opadają, co powoduje osłabienie roślin, w konsekwencji spadek ich mrozoodporności i gorsze plonowanie. Objawy rdzy maliny mogą występować także na pędach. Zimą, w miejscu infekcji powstają na nich głębokie, spękane nekrozy. Tak uszkodzone pędy w następnym sezonie łatwo się wyłamują lub zasychają podczas upalnej pogody.

Zwalczanie: Choroba wymaga zwalczania zapobiegawczego, a więc rozpoczynamy ochronę odpowiednio wcześnie, czyli wiosną, w czasie pękania pąków, zanim pojawią się pierwsze objawy i kontynuujemy zabiegi w kolejnych tygodniach do kwitnienia. Rozpoczęcie ochrony po zauważeniu symptomów choroby jest zdecydowanie mniej skuteczne i droższe, wymaga bowiem wykonania zdecydowanie większej ilości zabiegów chemicznych w sezonie. Dostępne środki: Shardif 250 EC, Zato 50 WG.

Działaniem wspomagającym ochronę są wykonywane regularnie od wczesnej wiosny (poza okresem kwitnienia i zbioru owoców) opryskiwania nawozami siarkowymi np. Microthiol w dawce 3-5 kg/ha (siarkę powinno się stosować na suche rośliny).

W zwalczania tej choroby konieczne jest „posiłkowanie się” metodami agrotechnicznymi i hodowlanymi:

  • na terenach występowania choroby i w sytuacji niedostatecznej skuteczności metody chemicznej zaleca się uprawę odpornych lub mniej podatnych odmian
  • ważne jest także sadzenie roślin w prawidłowej rozstawie,
  • systematyczne odchwaszczanie plantacje oraz wycinanie i usuwanie nadmiaru młodych pędów a po zbiorach wycinanie i usuwanie pędów owoconośnych – te zabiegi również ograniczą nasilenie choroby, bo zapewniają dobre przewietrzanie i szybsze osuszanie roślin na plantacji
  • wskazane jest także usuwanie porażonych pędów (i dziko rosnących jeżyn w okolicy), co wpłynie na zmniejszenie presji choroby.

Żródło: doradztwosadownicze.pl

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ