r e k l a m a


Ochrona

Sprawy neonikotynoidów ciąg dalszy

Przedstawiciele Greenpeace Polsa przedstawili postulaty dotyczące bezpieczeństwa pszczół na drodze stosowania środków ochrony roślin. Postulaty te Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi traktuje jako kolejny głos w tej zagorzałej dyskusji.

W styczniu br. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych, pszczelarskich, Greenpeace Polska, placówek naukowych zajmujących się pszelarstwem i ochroną roślin przy udziale członków Komisji ds. Środków Ochrony Roślin. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin i problematyki stosowania pestycydów z grupy neonikotynoidów. 

Bezpieczeństwo pszczół to obecnie zagadnienie globalnie poruszane na wielu spotkaniach. Zauważalna jest bowiem tendencja spadkowa liczby rodzin pszczelarskich, czego przyczyny upatruje się w chemicznej ochronie roślin. Przede wszystkim winą tego zjawiska obarcza się insektycydy. Środowisko naukowe oraz wiele organizacji pozarządowych, tak w kraju jak i w UE, podkreśla jednak że rejestrację substancji z grupy neonikotynoidów ograniczają restrykcyjne regulacje. Ponadto szczególną uwagę skupia się na ryzyku związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin. 

Faktem niezaprzeczalnym jest, że właściwa ochrona roślin pozwala zabezpieczyć około 30% plonów, zatem konieczne jest poszukiwanie metod które jednocześnie pozwolą na skuteczną walkę z agofagami i ochronią populację owadów zapylających. Także ze strony rolników konieczne jest czynne włączenie się w proces ochrony pszczół m.in. poprzez restrykcyjne przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin. 

W 2013r. wprowadzono ograniczenia w stosowaniu insektycydowych zapraw nasiennych zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów. Do 30 listopada 2017. ma zakończyć się kompleksowa ocena sytuacji prowadzona przez EFSA. Wówczas zapadną ostateczne decyzje dotyczące dalszej perspektywy stosowania tego rodzaju pestycydów w Unii Europejskiej. 

Zainicjowano w tej sprawie dodatkowe oceny m.in. wyników wszystkich zastosowań w formie zapraw nasiennych i granul, zastosowań nalistnych, jak również przegląd literatury i danych z monitoringu. Zdaniem MRiRW wszystkie te dane powinny zostać uwzględnione przez Komisję Europejską w drodze wydawania ostatecznej decyzji co do warunków zatwierdzania substancji z grupy neonikotynoidów. 

Żródło: MRiRW

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 4/2018
NAWOŻENIE DOLISTNE