r e k l a m a


Agrotechnika

Czy na gałęziach z sadu można zarobić?

Gałęzie z sadów są często traktowane jako kłopotliwe odpady. W efekcie większość drewna jest rozdrabniana i pozostawiana w sadzie lub wypychana z międzyrzędzi i spalana. Tymczasem sadownicy i ogrodnicy mogą zarobić na ścinkach drzew, jeśli sprzedaliby je do ciepłowni. Sprasowane czy rozdrobnione do postaci zrębki drzewnej ścinki to dobry materiał na opał.

Do takich wniosków doszedł dr inż. Arkadiusz Dyjakon (Instytut  Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) po kilku latach realizacji projektu europejskiego ukierunkowanego na wykorzystanie biomasy odpadowej z sadów i plantacji dla celów energetycznych.

W trakcie projektu realizowanego wspólnie przez naukowców z kilku ośrodków badawczych stwierdzono, że doskonałym źródłem energii mogą być także gałęzie  pochodzące z regularnego cięcia drzew w sadach. Oczywiście nie w luźnej postaci, lecz w formie  balotów (podobnych do tych, w które zwijana jest na polach słoma) lub typowej zrębki. – Gałęzie pod względem energetycznym są wartościowo bardzo zbliżone do typowego drewna i są łatwo dostępne –  mówi dr Dyjakon.

–To tani surowiec energetyczny i wystarczyłoby, żeby lokalnie sadownicy i ciepłownia się porozumieli, a korzyści środowiskowe, ekonomiczne  i społeczne są oczywiste. Zwłaszcza, że jednym z efektów projektu naukowców jest prototyp maszyny do kompaktowania ściętych gałęzi w baloty. Należy pamiętać, że z 1,5 tony biomasy mamy tyle energii co z tony węgla. To znaczący potencjał, którego nie możemy marnować” - dodaje dr Dyjakon.

Nad wykorzystaniem niepotrzebnych gałęzi i innych form odpadów drzewnych z sadów  oraz różnego typu  plantacji zastanawiają się europejscy naukowcy w ramach projektu uP_running. Badaniom przewodzi hiszpański Instytut CIRCE (Centro de Investigacion de Recursos y Consumos Energeticos). Badacze zastanawiają się, jak wykorzystać surowiec pozyskany z sadów  i w jakim stopniu jest to opłacalne. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że palenie drewnem z sadów może być równie wydajne, co węglem.

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej od kilku miesięcy jest również partnerem tego projektu. W ramach specjalnej platformy internetowej sadownicy mogą wymieniać informacje i doświadczenia dotyczące pozyskiwania energii z biomasy.

Fot. archiwum

Źródło: ZSRP

Tagi:

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ