Agrotechnika

Czy przed gradem można się zabezpieczyć?

W ostatnich latach gradobicia w naszym kraju uległy nasileniu. Co więcej, coraz częściej występują na terenach dotąd nimi nie dotkniętych. Jak można zabezpieczyć sad przed tymi zjawiskami pogodowymi?

fot. Okła-Wierzbicka

W Polsce najkorzystniejsze warunki do powstawania gradu występują latem, kiedy to wilgotne i gorące masy powietrza zwrotnikowego zderzają się z napływającym od północy i zachodu powietrzem polarnym. Masy te mają różne właściwości (temperatura, wilgotność), co przyczynia się do gwałtownych zmian pogodowych.

Zmianom tym towarzyszą – często tragiczne w skutkach – porywiste wiatry i gradobicia. Uszkadzają one owoce, liście i młode drzewa. Rany trudno się zabliźniają, drzewa cierpią na choroby kory i drewna, a ubytek powierzchni asymilacyjnej liści przekłada się na niedostateczne odżywienie roślin i złe ich przygotowanie do spoczynku zimowego.

Grad może uszkodzić nie tylko owoce, lecz także liście i młode pędy. Takie drzewo jest bardziej podatne na choroby.

Wobec tych anomalii pogodowych współczesny sadownik powinien być przygotowany na ich wystąpienie. Wiąże się to z wdrożeniem nowej inwestycji, która – niestety – często niesie ze sobą wysokie koszty. Dlatego musi być ona dobrze przemyślana.

Sieci przeciwgradowe

Obecnie za najbardziej skuteczne rozwiązanie uważa się instalacje przeciwgradowe. W krajach Europy Zachodniej i Południowej, szczególnie w Styrii (Austria) i w Południowym Tyrolu (Włochy) są one na porządku dziennym – bez nich produkcja owoców jest po prostu nieopłacalna. Taka inwestycja jest jednak bardzo kosztowna, dlatego wielu rozkłada ją w czasie na kilka etapów. Ważne, aby to zrobić w przemyślany sposób.

Czytaj więcej w numerze 6/2019 Sad Nowoczesny od strony nr 40.

Maciej Kania
Źródło: Agnieszka Okła-Wierzbicka – artykuł pt. Zagraża ci grad? Zabezpiecz się! z numeru 6/2019 Sad Nowoczesny

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure