Agrotechnika

Dostosowane do potrzeb i wymagań odbiorcy

Jabłka których odmian są dostosowane do potrzeb i wymagań rynków zbytu? Prezentujemy te najbardziej perspektywiczne.

Podstawowymi warunkami sprzedaży dużej ilości jabłek po opłacalnych cenach, jest ich dostosowanie do potrzeb oraz wymagań rynku zagranicznego i krajowego. Produkujemy dużo jabłek deserowych, ale za mało wysokiej, a jeszcze mniej bardzo wysokiej jakości. W naszych sadach brak też odmian, których owoce lubią zagraniczni i krajowi konsumenci. Duże są różnice potrzeb i wymagań odbiorców w kraju i za granicą. Ci sadownicy, którzy odpowiednio dostosują produkcję, mogą liczyć nie tylko na wysokie, ale nawet bardzo dobre wyniki ekonomiczne. A kto tego nie potrafi, nadal będzie borykał się z niskimi cenami i trudnościami w zbycie jabłek deserowych.

Na światowym rynku jabłek, duże są różnice w wymaganiach jakościowych i odmianowych. Najwyższe wymagania mają odbiorcy z krajów arabskich. Tam można sprzedać tylko jabłka bardzo wysokiej jakości, koloru czerwonego, po bardzo wysokich cenach. Niższe wymagania są w krajach wschodniej Europy, w których jeszcze jest duży popyt na jabłka różnych odmian, średniej jakości. Sama Rosja importuje ponad 1,2 mln ton jabłek deserowych.

Powoli w wielu krajach spada pożycie jabłek. Znikome, bądź bardzo niskie, jest w krajach środkowej Afryki, najwyższe jest w Austrii i Turcji, i wynosi ponad 25 kg/mieszkańca. W Polsce, w ciągu ostatnich 20 lat spadło ono z 25 do 12 kg/mieszkańca. Polska już może eksportować swoje jabłka na cały świat, w tym 90–95% do krajów europejskich, najwięcej do krajów wschodniej Europy. Aktualnie eksportujemy około 1 mln ton jabłek, z dużymi szansami zwiększenia, co najmniej o 300 tys. ton. Warunkiem takiego wzrostu jest jednak poprawa jakości jabłek i wzrost udziału w produkcji odmian jednokolorowych. Dotyczy to także rynku krajowego.

W niniejszym tekście przedstawię odmiany jabłoni uprawiane w kraju, które moim zdaniem będą odpowiadały w najbliższych latach wymaganiom oraz potrzebom odbiorców – zarówno polskich jak i zagranicznych. Należy pamiętać, że przy wyborze odmiany, trzeba uwzględnić jej wymagania glebowe i klimatyczne, a te są różne w naszym kraju. Dla zalecanych odmian, najkorzystniejsze warunki panują w rejonie Sandomierza i większej części Dolnego Śląska, zaś najmniej optymalne będą warunki panujące w północno-wschodniej części kraju. Za najbardziej perspektywiczne uważam następujące odmiany jabłoni:

Paskowane sporty Gali, m.in. Royal Gala i Gala Schniga
Jabłka tych odmian można w dużych ilościach i po wysokich cenach, sprzedać na całym świecie – także w naszym kraju. Wysokie plony dobrej jakości uzyskuje się na żyznych glebach i w ciepłych stanowiskach. W takich warunkach warto uprawiać je na szerszą niż dotychczas skalę.

Golden Delicious Reinders
Dobry zbyt i atrakcyjne ceny w krajach północnej Afryki oraz wschodniej Europy i w naszym kraju. Traci na znaczeniu w krajach zachodniej Europy i USA. Średnie wymagania glebowe. Wymaga cieplejszych stanowisk. Ze względu na duże potrzeby w krajach wschodniej Europy warto uprawiać je na co najmniej dotychczasowym poziomie. W kraju nadal jest zbyt na jabłka o średnicy co najmniej 8 cm z pięknym żółtym kolorem.

Red Jonaprince, Red Jonaprince Select i Jonagored
Łatwy zbyt prawie na całym świecie i w naszym kraju. Mniejsze wymagania glebowe. Te odmiany można z powodzeniem uprawiać na dużej powierzchni naszego kraju. Odmianę Red Jonaprince uprawia się już na szeroką skalę w Niemczech, Austrii i Holandii. Za kilka lat można się jednak spodziewać nadmiaru jabłek tej odmiany na europejskim rynku. dlatego ostrożnie należy podchodzić do zbyt dużych nasadzeń tych odmian w naszym kraju. Warto tez wspomnieć, że większość europejskich konsumentów nie lubi jabłek Red Jonaprince o bardzo ciemnym czerwonym kolorze.

Red Delicious oraz sporty Camspur (Redchief) i RedCap
Cieszą się dobrym zbytem prawie na całym świecie – po atrakcyjnych cenach. Jabłka te lubiane są też przez krajowych konsumentów. Wszystkie wymagają bardzo żyznych gleb i ciepłego stanowiska. W związku z tymi wymaganiami ograniczone są możliwości uprawy tych odmian w naszym kraju. Z dwóch wymienionych sportów ciekawszy jest Camspur, ze względu na atrakcyjniejszy, jaśniejszy czerwony kolor.

Odmiany dwukolorowe

Z odmian dwukolorowych nadal duże znaczenie mają Szampion i Idared. Odmiana Szampion, ze względu na dobry smak jabłek, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród europejskich konsumentów. Jest bardzo ceniona przez naszych konsumentów. Drzewa owocują obficie i corocznie. Nie wymagają bardzo żyznych gleb i ciepłych stanowisk. Można uprawiać je na dużej powierzchni naszego kraju. Wadami tej odmiany są wrażliwość na gorzką plamistość podskórną i szybka utrata jędrności miąższu. W miejscach nisko położonych, drzewa uszkadzane są przez silniejsze mrozy.

Odmiana Idared jest nadal poszukiwana, ale tylko w krajach wschodniej Europy. Podobnie może być w najbliższych latach. W naszym kraju ma znaczenie tylko dla przetwórstwa owocowego. Powodem tego jest słaby smak owoców. Tylko jabłka wysokiej jakości, przechowywane w chłodniach ze zmodyfikowaną atmosferą, mają dobry smak, ale dopiero w czerwcu i później. Duże jest zainteresowanie czerwonymi sportami tej odmiany, które w naszym kraju warto uprawiać na szerszą skalę. Wielkość produkcji trzeba także dostosować do potrzeb rynku.

Odmiany o mniejszych wymaganiach
Godne uwagi są jeszcze trzy odmiany, o mniejszych potrzebach uprawowych niż wcześniej wymienione. Są nimi Elise, Pinova (zwłaszcza jej sport Evelina) i Empire. Niewielkim (ale jednak) zapotrzebowaniem na rynkach europejskich cieszą się Gloster, Jonagold i Ligol, a w naszym kraju jeszcze Lobo i odmiany letnie.

Chciałbym mocno podkreślić, że możliwość zbytu po opłacalnych cenach wymienionych odmian, dotyczy tylko jabłek wysokiej lub bardzo wysokiej jakości.

Prof. dr hab. Eberhard Makosz
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin
(fot. H.  Czerwiński)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure