Agrotechnika

O nawożeniu przed tegorocznymi zbiorami

Gdy drzewa słabiej owocują, a zwłaszcza gdy w owocach jest mniej nasion, podstawowym składnikiem pokarmowym, który powinniśmy podawać przed zbiorami, jest wapń. W przypadku drzew owocowych możemy to zrobić tylko przez dokarmianie pozakorzeniowe.

Przy słabym owocowaniu zaopatrzenie w inne składniki pokarmowe jest zazwyczaj bardzo dobre i nie ma potrzeby dodatkowego uzupełniania „diety” drzew w N, P, K i mikroelementy. Niestety, ze słabszym owocowaniem wiąże się też zazwyczaj silniejszy wzrost wegetatywny drzew. Nie dość więc, że w wyniku chłodów zawiązki wykształciły mniej nasion, niestety istotnie redukując podziały komórkowe w zawiązkach i ilość pobranego przez nie wapnia, to przyspieszenie i nasilenie wzrostu pędów spowodowało przyspieszenie okresu dominacji wzrostu wegetatywnego nad generatywnym, a przez to jeszcze bardziej skrócił się czas pobierania wapnia przez zawiązki.

Dodatkowo, mała ilość owoców powoduje ich luksusowe zaopatrzenie w wodę i pozostałe, poza wapniem, składniki pokarmowe – a więc przerastanie. W konsekwencji, nie dość że owoce pobrały mniej wapnia, to jeszcze w wyniku silnego rozrastania się komórek owoców został on bardziej rozcieńczony. No cóż... hormony rządzą światem, a każde zakłócenie gospodarki hormonalnej skutkuje anomaliami, które w większości są dla nas niekorzystne. Najczęściej wykorzystywanym nawozem wapniowym w okresie przedzbiorczym jest chlorek wapnia, ale coraz częściej sięgamy po inne produkty. Wydaje się, że przy słabym owocowaniu na wybór źródła wapnia przez sadownika będzie miała wpływ przede wszystkim cena preparatu, a pod tym względem chlorek wapnia jak na razie jest bezkonkurencyjny.

Trzeba też przyznać, że ze względu na wysoką higroskopijność produkt ten jest dobrze przyswajalny nawet przy dość niskiej wilgotności powietrza. Jednak ma wady, do których należą chociażby silne brudzenie owoców i możliwość wystąpienia fitotoksyczności. Co prawda, ze względu na wysycenie tkanek wapniem nie powinno dojść do osłabienia mrozoodporności drzew, ale nawet częściowe sparzenie liści stawia pod znakiem zapytania skuteczność późniejszego, pozbiorczego dokarmiania drzew.

Mgr inż. Zbigniew Marek (fot. archiwum)

Więcej o nawożeniu przedzbiorczym jabłoni można przeczytać w artykule Z. Marka, który opublikowany został we wrześniowym numerze „Sadu Nowoczesnego" (SN 9/2017).

Zdjęcia do artykułu

Przy słabym owocowaniu i mniejszej liczbie nasion w jabłkach należy zastosować pozakorzeniowo wapń; plamki na odmianie Szampion świadczą o niedostatecznym zaopatrzeniu owoców w ten składnik

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure