r e k l a m a

Partner serwisu


Budynek spółki bez zwolnienia z podatku

Prezentujemy kolejne pytanie prawne i odpowiedź naszego eksperta. Tym razem czytelnik zapytał nas o podatek od budynku należącego do grupy producentów.

15 listopada 2017

czytaj więcej >

r e k l a m a


Od przyszłego roku elektroniczne wnioski o dopłaty

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW będzie można składać w formie elektronicznej (za pośrednictwem aplikacji e-wniosek).

13 listopada 2017

czytaj więcej >

Zakup gruntów i nie tylko – resortowe zmiany

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad zmianami w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz kilku innych ustaw. Uwagi do projektu można zgłaszać do końca listopada.

10 listopada 2017

czytaj więcej >

Przypominamy – można już składać wnioski!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że od 6 do 20 listopada rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać wnioski o pomoc.

07 listopada 2017

czytaj więcej >

Pomoc przy zbiorach

Ministerstwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach w gospodarstwie rolnym poprzez określenie nowego rodzaju umowy cywilno-prawnej o pomocy przy zbiorach w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

06 listopada 2017

czytaj więcej >

Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informację o planowanych zmianach w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców.

02 listopada 2017

czytaj więcej >

Ubezpieczenie dzieci rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o ubezpieczeniach dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

01 listopada 2017

czytaj więcej >

Kolejny termin naboru wniosków o pomoc

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poszkodowani wskutek klęsk żywiołowych rolnicy od 6 do 20 listopada mogą składać wnioski o pomoc.

19 października 2017

czytaj więcej >

Urząd skarbowy może podważyć cenę

Nurtuje Cię problem natury prawnej? Napisz do nas – nasz prawnik odpowie! Pytanie od czytelnika: Zamierzamy powiększyć nasze gospodarstwo sadownicze i dokupić ziemi. Czy zapłacimy przy zakupie podatek od czynności cywilnoprawnych? Czy jest możliwe, że urząd skarbowy będzie podważał cenę, jaką podamy w umowie?

19 października 2017

czytaj więcej >

Zmiany terminów dla uznanych organizacji producentów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłuża czas na przygotowanie programów operacyjnych realizowanych od 1 stycznia 2018 r.

09 października 2017

czytaj więcej >