Prawo

Nowe kwoty przychodów

KRUS informuje, że z dniem 1 września zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Kwoty te ustala się w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które w II kwartale wyniosło 4220 zł 69 gr.

Świadczenie ulegnie zmniejszeniu jeśli kwota miesięcznego przychodu osiągnie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2954 zł 50 gr, a ulegnie zawieszeniu przy dochodzie równym i wyższym niż 130% tego wynagrodzenia, tj. 5486 zł 90 gr.

Tekst: Jolanta Szaciłło

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure