Prawo

Pomoc suszowa – wydłużenie terminu składania wniosków

Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu do 31.10.2018 r. terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

fot. fotolia.com

Wniosek taki należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

 

Ponadto, jak podaje resort rolnictwa, do biur powiatowych ARiMR wpłynęło do tej pory ok. 28,5 tys. wniosków na łączną kwotę ok. 171 mln zł, z czego:

   ok. 15 tys. wniosków na kwotę ponad 102 mln zł dotyczy szkód w uprawach w wysokości co najmniej 70% upraw;

   ponad 13 tys. wniosków na kwotę około 69 mln zł dotyczy szkód w uprawach w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% upraw.

Łączna wyasygnowana przez rząd kwota pomocy suszowej wynosi 1,5 mld złotych. To największa w naszej historii kwota przeznaczona na pomoc rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy – informuje ministerstwo.

Wniosek o przyznanie pomocy dostępny jest tutaj.

Źródło: MRiRW, ARiMR

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure