Prawo

Zmiany terminów dla uznanych organizacji producentów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłuża czas na przygotowanie programów operacyjnych realizowanych od 1 stycznia 2018 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłuża czas na przygotowanie programów operacyjnych realizowanych od 1 stycznia 2018 r.

W celu zapewnienia organizacjom producentów owoców i warzyw odpowiednio długiego czasu na przygotowanie swoich programów operacyjnych realizowanych od 1 stycznia 2018 r. w oparciu o zapisy Strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2018–2022, przedłuża się terminy przedkładania tych programów do zatwierdzenia przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR.

Nowe terminy:

  1. termin przedkładania do zatwierdzenia programów operacyjnych, które mają być realizowane przez uznane organizacje producentów począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., upływa z dniem 31 października 2017 r.;
  2. termin przedkładania wniosków o zatwierdzenie wysokości funduszy operacyjnych oraz wysokości wydatków na działania zatwierdzone w programach operacyjnych i wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na kolejny rok realizacji programów operacyjnych (tj. rok 2018), upływa z dniem 31 października 2017 r.

Z kolei ARiMR przypomina, że  termin składania wniosków o wprowadzenie zmian do programów operacyjnych na kolejne lata ich realizacji przez uznane organizacje producentów upływa z dniem 15 października 2017 r. – co jest zgodne z komunikatem zamieszczonym 24 sierpnia 2017 r. na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (
informacja tutaj).

źródło: MRiRW/ARiMR
(fot. H. Czerwiński)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure