Relacje

Chiny rozwijają produkcję jagodowych

W Chinach dynamicznie rozwija się uprawa jagodowych, zwłaszcza borówki wysokiej. Właśnie tym roślinom poświęcona była konferencja, która odbyła się w sierpniu, w mieście Dandong, w Prowincji Liaoning.

Konferencję zorganizowali profesorowie Lin Wu i Yadong Li z Jilin Agricultural University. Uczestniczyło w niej około 700 osób, byli to przede wszystkim naukowcy z chińskich uniwersytetów, instytutów badawczych i stacji doświadczalnych. Zaproszono także z wykładami naukowców z Polski: dr. Tomasza Krupę z SGGW w Warszawie oraz dr. hab. Stanisława Plutę i mnie z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, ponadto przedstawicieli kilku firm światowych, wytwarzających artykuły na potrzeby produkcji owoców jagodowych. Konferencja obejmowała część naukową i techniczną (wizyty na plantacjach). Wykłady i prezentacje chińskich naukowców pokazywały ogromny postęp w badaniach i produkcji owoców jagodowych w tym kraju, zwłaszcza borówki wysokiej (typu północnego i południowego), ale także półwysokiej i niskiej. Praktyczne osiągnięcia w produkcji można było zobaczyć uczestnicząc w wycieczce. Zwiedziliśmy duże, przeważanie młode plantacje borówki wysokiej oraz maliny czerwonej, zarówno odmian owocujących tradycyjnie, jak i „powtarzających owocowanie”. Plantacje borówki wysokiej są zakładane w północnowschodniej (odmiany typu północnego) oraz w środkowowschodniej i południowej części Chin (odmiany typu południowego). Pozwala to na rozciągnięcie zbioru owoców w polu od kwietnia do września. Rolnicy w Chinach mogą posiadać, na zasadzie dzierżawy od państwa, tylko po dwie małe działki ziemi, czyli 2 mu (1 mu to około 665 m2 ziemi). W celu założenia dużych plantacji łączą się w grupy lub wydzierżawiają, w oparciu o umowę i za odpowiednią opłatą, swoją ziemię innym rolnikom (około 1000 juanów/rok), mogącym w ten sposób zakładać większe plantacje. Uprawa borówki wysokiej rozwija się w Chinach bardzo dynamicznie i prawdopodobnie wkrótce ten kraj należeć będzie do największych w świecie producentów owoców tego gatunku.

Prof. dr hab. Edward Żurawicz
Instytut Ogrodnictwa - Skierniewice   

Zdjęcia do artykułu

Na jednej z plantacji borówki wysokiej
Sadzonki borówki wysokiej wyprodukowane metodą in vitro aklimatyzowane w tunelu foliowym
Plantacja Autumn Bliss – jesiennej odmiany maliny
Przygotowywanie owoców borówki wysokiej do sprzedaży w jednym z gospodarstw

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure