Relacje

Jagodowe trendy po raz kolejny w Kraśniku

W Kraśniku trwa drugi dzień XIV Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej „Jagodowe Trendy 2018”. Konferencję już po raz czternasty zorganizował Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej oraz Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy udziale Starosty Kraśnickiego.

Wydarzenie ściągnęło do Kraśnika wielu producentów owoców – nie tylko z jagodowego zagłębia na Lubelszczyźnie, ale z całego kraju, a także zagranicy.

W programie dwudniowej imprezy zaplanowano liczne, odbywające się równolegle konferencje i panele dyskusyjne, poruszające najbardziej aktualne tematy. Jak podkreślali organizatorzy – to ogromna dawka najnowszej wiedzy na temat trendów rynkowych, produkcji i technologii roślin jagodowych nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Tam po prostu trzeba być!

Konferencji towarzyszy wystawa branżowych firm. W tym roku swoje oferty pokazało ponad 100 wystawców. (A.M.)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure