Relacje

Jubileuszowa konferencja Instytutu Ogrodnictwa

60 Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach za nami. Podczas dwóch dni (6–7 marca) blisko 500 uczestników wysłuchało ponad 20 wykładów. 

Jak przypomniała dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – prof. Małgorzata Korbin, ostatnie spotkanie to nie tylko jubileusz konferencji. W tym roku przypada bowiem również 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100 rocznica rozpoczęcia prac nad uporządkowaniem systemów ochrony roślin w naszym kraju. M. Korbin przypomniała również, że okres międzywojenny, jak i lata tuż po wojnie były czasem trudnym dla polskiego sadownictwa. Zbierano wtedy średnio do 100 tys. ton jabłek rocznie. W tamtym czasie na rozwój tej gałęzi ogrodnictwa istotny wpływ mieli m.in. prof. Wincenty Siemaszko – fitopatolog, prof. Włodzimierz Goriaczkowski – prekursor sadu pomologicznego Instytutu, prof. Edmund Mlinowski – genetyk i prof. Szczepan Aleksander Pieniążek – uznany za ojca polskiego sadownictwa.

Podczas rozpoczęcia konferencji dyrektor Instytutu uhonorowała również Laurem Uznania Instytutu Ogrodnictwa instytucje i osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju i udoskonalania metod ochrony roślin w naszym kraju. Wśród wyróżnionych instytucji znalazły się: Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie oraz Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

Za wybitny wkład w rozwój ochrony roślin Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach przyznał Laur Uznania również: prof. Stefanowi Pruszyńskiemu, prof. Zbigniewowi Dąbrowskiemu, prof. Janowi Cimanowskiemu, prof. Remigiuszowi Olszakowi, prof. Piotrowi Sobiczewskiemu, prof. Zbigniewowi Boreckiemu, prof. Janowi Boczkowi, dr hab. Annie Bielenin, dr Halinie Nowackiej oraz dr. Andrzejowi Holewińskiemu.

Konferencji, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”, towarzyszył panel dyskusyjny pt. „Czy można wyprodukować́ owoce wysokiej jakości bez pozostałości ś.o.r.?”, w którym wzięli udział naukowcy, producenci owoców, przedstawiciele firm fitofarmaceutycznych, doradztwa, administracji państwowej, odbiorców owoców. Patronatem honorowym konferencję objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Łódzki – Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, natomiast partnerami strategicznymi tego wydarzenia były firmy: Sumi Agro Poland, Arysta LifeScience Polska i BASF Polska. O zagadnieniach poruszanych podczas konferencji na bieżąco informujemy na łamach miesięcznika „Sad Nowoczesny”. (H.C.)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure