Relacje

Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców tym razem w Warszawie

Dziś rano (19 września, Warszawa) rozpoczął się XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców. Co roku wydarzenie organizowane jest w innym miejscu na świecie – tym razem eksperci z 30 krajów świata spotykają się w Polsce. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. spożycie oraz wartość odżywcza warzyw i owoców czy światowe trendy w ich konsumpcji. W pierwszych godzinach Kongresu została podpisana deklaracja na rzecz wspierania oraz promowania idei spożycia owoców i warzyw.

”Warzywa i owoce, najlepszym wyborem dla Twojego zdrowia” – takie hasło przyświeca tegorocznej edycji Kongresu. Warzywa i owoce powinny stanowić podstawę zbilansowanej diety, niestety niskie spożycie produktów z tych grup stanowi problem globalny. W większości krajów w Europie i na świecie nie spożywa się owoców i warzyw w wystarczających ilościach, konsumpcja jest niższa niż rekomendowane przez WHO minimum 400 g dziennie na osobę. Dlatego, w celu poprawy jakości życia, prowadzone są działania na rzecz zwiększenia konsumpcji produktów z tych grup.

Podczas uroczystego otwarcia Kongresu przedstawiciele państw członkowskich sojuszu AIAM5 podpisali wypracowaną wcześniej Deklarację. W dokumencie tym zobowiązano się wspierać wszelkie działania oraz inicjatywy promocyjno-informacyjne, mające na celu zwiększenie spożycia warzyw i owoców poprzez wymianę dobrych praktyk, w szczególności popularyzację idei „5 a day”. Jest to szczególnie ważne, ze względu na to, że warzywa i owoce mają realne znaczenie w walce z chorobami dietozależnymi oraz chorobami niezakaźnymi. Dlatego też w Deklaracji członkowie Sojuszu zobowiązują się m.in. do wspierania inicjatywy Międzynarodowego Roku Warzyw i Owoców poprzez skierowane do krajowych rządów działań podejmowanych w ramach Globalnego Planu Działania na rzecz Zapobiegania i Kontroli Chorób Niezakaźnych 2013-2020 (Global Plan of Action for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020).

– Naszym celem jest zwrócenie uwagi rządów poszczególnych krajów, instytucji i władz międzynarodowych oraz przedstawicieli różnych sektorów na to, jak ważnym tematem jest kwestia spożycia warzyw i owoców. Co roku spotykamy się na Kongresie, by podsumować nasze aktywności oraz podpisać Deklarację dotyczącą tego, czym zajmowaliśmy się w ciągu całego roku – powiedział Manuel Monino Gomez, Koordynator AIAM5 Globalnego Sojuszu na rzecz Promocji Konsumpcji Owoców i Warzyw „5 a day”.

Podczas otwarcia Kongresu, dr Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Parlamentu Europejskiego pogratulował organizatorom, że udało im się nadać problematyce spożycia warzyw i owoców tak ważną rangę. Podkreślił, że jest to możliwe zarówno dzięki corocznym spotkaniom, jak i codziennej pracy ich uczestników i organizatorów. – Warzywa i owoce wymagają wsparcia zarówno na arenie międzynarodowej, m.in. ze strony Unii Europejskiej, jak też np. ze strony jednostek oświatowych, ponieważ należy umiejętnie wdrażać edukację na temat roli warzyw i owoców w codziennej diecie – mówił.

O roli edukacji, także wśród najmłodszych, mówił też prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, który od lat prowadzi kampanie edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa i szkół: – Dzięki prowadzonym przez nas programom edukacyjnym otyłość wśród dzieci spadła o 3%, co pokazuje, że inwestycje w programy informacyjne zwracają się w postaci polepszenia stanu zdrowia.

Julian Pawlak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków dodał, że podpisując Deklarację każde z państw, także Polska, zobowiązuje się do tego, że owoce i warzywa należy uznać za priorytet w politykach promocji zdrowia oraz politykach zapobiegania i kontroli chorób związanych z odżywianiem oraz wyrabiania zdrowych nawyków żywieniowych. Jesteśmy zobowiązani, że będziemy dbać o poprawę warunków ekonomiczno-społecznych, wspierać lokalną produkcję rolną, edukować w zakresie żywienia oraz inicjować, popularyzować i wspierać prace naukowe związane z potwierdzeniem właściwości owoców i warzyw i ich rozpowszechnianiem szerokiemu gronu odbiorców.

Podsumowując słowami Jensa Schapsa, Dyrektora ds. Rynków Rolnych, DG AGRI, przedstawiciela Komisji Europejskiej, który sparafrazował znane angielskie przysłowie – „5 portions a day keeps the doctor away” – jedzmy 5 porcji warzyw i owoców dziennie, a unikniemy wizyt u lekarza!

mat. prasowe 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure