Relacje

Polityczne starcie

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi AgroUnia wraz z redakcją Tygodnika Poradnika Rolniczego zorganizowały debatę dotyczącą przyszłości polskiego rolnictwa (14 maja, Warszawa). Na AGROring zostali zaproszeni reprezentanci ugrupowań obecnie zasiadających w sejmie.

fot. Okła-Wierzbicka

AGROring to nietypowa forma debaty, w której każdy z uczestników miał tylko 90 sekund na wypowiedź. Musiały więc padać konkretne odpowiedzi na zadawane pytania. Kto wygrał to polityczne starcie?

W debacie wzięli udział: dr Jarosław Sachajko (poseł Kukiz’15), Jacek Bogucki (poseł PiS), Artur Dunin (poseł PO) oraz Jacek Wilk (poseł i przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacja). Na ringu przewidziano też miejsce dla Marka Sawickego (posła PSL i byłego ministra rolnictwa), jednak nie przybył on na spotkanie.

Uczestników pytano m.in. o dopłaty unijne dla rolników, ocenę sytuacji w polskim rolnictwie, o wiek emerytalny czy o to, jak zachęcić młodych do pozostawania w gospodarstwach. Odpowiedzi, które miały być krótkie i konkretne, zmieniły się w polityczna przepychankę.

Politycy odnieśli się m.in. do pytania, czy należałoby zmienić politykę zagraniczną i doprowadzić do zniesienia embarga rosyjskiego, które najmocniej uderzyło w polskich rolników, pozbawiając ich jednego z głównych rynków zbytu. – Oczywiście, że należy przywrócić handel zagraniczny – zgodził się Jacek Wilk. – Bez względu na to, jaki reżim panuje w Rosji, powinniśmy z nią handlować.

Z kolei zdaniem Artura Dunina polski rząd powinien poszukać dla produktów rolno-spożywczych nowych rynków zbytu, które zrekompensowałyby utratę rosyjskiego rynku. – Rząd powinien bardziej promować polską żywność, m.in. w Chinach czy Japonii – mówił. Jacek Bogucki zauważył, że od 3 lat eksport polskiej żywności wzrósł o ok. 30%. Natomiast Jarosław Sachajko skwitował, że nierozwiązany od lat problem embarga świadczy jedynie o słabości polskich ekip rządzących krajem.

Uczestnicy debaty zmierzyli się też z pytaniem dotyczącym zapobiegania skutkom suszy. Jak rząd powinien wspierać rolnictwo w związku z coraz częstszymi okresami niedoboru wody? – Rolnictwo zostało w tym aspekcie pozostawione same sobie. Na dodatek wprowadzono prawo, według którego rolnik ma płacić za wodę, którą sam sobie zgromadził. Tak naprawdę rolnicy powinni otrzymać pieniądze na odtworzenie urządzeń melioracyjnych, bo oni sami najlepiej wiedzą, jak to zrobić – stwierdził poseł Kukiz’15.

Jacek Bogucki zapowiedział, że w kolejnym PROW zostaną zarezerwowane środki na odtwarzanie melioracji służącej także do nawadniania. Z kolei Artur Dunin podkreślił, że przy tych klęskach, które dotykają nasz kraj – susze czy powodzie – polski rolnik musi mieć zapewnione godziwe i sprawiedliwe fundusze klęskowe – informował. Zdaniem Jacka Wilka należałoby zastanowić się, jak zwiększyć w Polsce ilość wody. – Trzeba poważnego programu infrastrukturalnego, który zwiększyłby zasoby wody w Polsce – mówił. – My opowiadamy się za zbudowaniem połączenia kanałowego między Dunajem a Odrą z możliwością przerzucania części wody z Dunaju na polską stronę. Taki projekt jest już istnieje – to projekt Polska 3.0.

AGROring zakończył się werdyktem wydanym przez moderatorów debaty. – Tego starcia nikt nie wygrał – ogłosił Michał Kołodziejczak (lider Agro Unii), zwracając uwagę, że wytykanie błędów oponentom, a brak konkretnych propozycji prowadzi tylko do powiększania frustracji wśród rolników. Natomiast Krzysztof Wróblewski (redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego”) zaapelował do polityków o wspólne działanie ponad podziałami w Paramencie Europejskim i instytucjach unijnych, skupiające się na wypracowaniu dyrektywy, która pozwoliłaby na wyeliminowanie podwójnych standardów w praktykach sieci handlowych wobec rolników i przetwórców w ich macierzystych krajach i w Polsce.

W debacie zmierzyli się (od lewej): dr Jarosław Sachajko, Jacek Bogucki, Artur Dunin i Jacek Wilk

Maciej Kania
Źródło: Agnieszka Okła–Wierzbicka – relacja ze spotkania

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure