Kalendarium

Powrót
Targi Kielce, Sala Konferencyjna – hala E
21.112017

Sad Nowoczesny participate.


Konferencja Sadowniczo-Warzywnicza w ramach Targów HORTI-TECH

21 listopada br. odbędzie się Konferencja Sadowniczo-Warzywnicza, zorganizowana w ramach Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH 

PROGRAM KONFERENCJI

10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników 

11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji - Adam Jarubas –Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

Blok I 

11.15 -12.30 Sytuacja na rynku owoców i nowe perspektywy 

Sytuacja producentów owoców i warzyw – inicjatywy podejmowane przez Ministerstwo na rzecz regulacji i wsparcia sektora owoców i warzyw - Marian Borek, Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Sytuacja polskich sadowników na rynku światowym - Mirosław Maliszewski, Prezes Zarządu Związku Sadowników RP 

Przyszłość polskich organizacji producentów owoców i warzyw-szanse i zagrożenia - Witold Boguta, Prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw 

Blok II 

12.45 – 14.30 Sytuacja i perspektywy dla grup producentów owoców i warzyw 

Na unijnym rynku jabłkowym – prof. Eberhard Makosz, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych 

Eksport naszych jabłek, w sezonie 2017/18 - dr Bożena Nosecka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy 

Potrzeby i zagospodarowanie jabłek przemysłowych - Piotr Trojanowicz, Krajowa Unia Producentów Soków 

Skomentuj to wydarzenie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure