r e k l a m a


Wydarzenie

Organizator

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Szkolenie „Regulowanie jakości owoców – działania w trakcie sezonu”

27 kwietnia 2017

Program 

10.00 – 10.10 Otwarcie szkolenia

10.10 – 10.50 Przerzedzanie zawiązków jabłoni i czereśni karłowych w 2017 r. – dr Halina Morgaś

10.50 – 11.30 Wpływ nawożenia na jakość owoców – dr Jacek Filipczak

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.15 Pytania i dyskusja

Sad Pomologiczny w Skierniewicach (ul Rybickiego)

12.30 – 13.10 Sposoby cięcia czereśni karłowych, zapobiegające drobnieniu owoców – dr Halina Morgaś

Zgłoszenia uczestników przyjmuje – mgr Mariusz Kowalski tel. 46 834 54 50, e-mail: mariusz.kowalski@inhort.pl

Data 27 kwietnia 2017
Miejsce Skierniewice, ul.Pomologiczna 18 (sala nr 136, I piętro)
WWW www.inhort.pl/files/wydarzenia/2017/szkolenie_27.04.2017/program.pdf

Skomentuj te wydarzenie