r e k l a m a


Wydarzenie

Organizator

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Oddział Warszawski PTTŻ, Oddział Łódzki PTTZ

X Ogólnopolska Naukowa Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Owoce, warzywa, grzyby - innowacje w surowcach i przetwórstwie”

25 maja 2017

Celem X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw będzie prezentacja wyników i wymiana doświadczeń w gronie pracowników ośrodków naukowo-badawczych i przemysłu przetwórczego, dotyczących zagadnień istotnych dla obu stron z uwzględnieniem interesów gospodarki, a także konsumentów. Zakres tematyczny, tak jak i na poprzednich konferencjach, dotyczyć będzie oceny jakości surowców oraz innowacyjnych produktów z nich otrzymanych z uwzględnieniem najnowszych trendów wynikających z badań naukowych. Kontynuując tradycje corocznych spotkań, mamy nadzieję, że dziesiąta, jubileuszowa konferencja będzie stanowić forum wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy młodym pracownikom naukowym. Podczas pierwszego dnia konferencji będzie zorganizowana nieformalna kolacja grillowa, której celem będzie nawiązywanie znajomości dla lepszej współpracy w planowanych projektach badawczych.

Data 25 maja 2017
Miejsce Nieborów
WWW

Skomentuj te wydarzenie