r e k l a m a


Wydarzenie

Patronat

Logo

Organizator

Krajowa Unia Producentów Soków

XX Międzynarodowe Sympozjum "Branża sokownicza w obliczu wyzwań rynku światowego i krajowego"

17 maja 2017

Głównym celem Sympozjum jest zapoznanie uczestników z aktualną sytuacją na rynku krajowym oraz światowym, poddanie analizie stanu obecnego potencjału rynkowego, a także prognozowanie zjawisk mogących mieć wpływ na rozwój branży soków oraz stworzenie okazji do poszerzenia kontaktów branżowych. Sympozjum stanowi swoistą platformę do wymiany wiedzy, doświadczenia i pomysłów wśród członków branży, jest również okazją do zacieśniania współpracy.

Patronat

Data 17 maja 2017
Miejsce Hotel Gołębiewski w Wiśle
WWW www.kups.org.pl/konferencjakups/pl/strona-glowna/

Skomentuj te wydarzenie