r e k l a m a


Wydarzenie

Logo

Organizator

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

XX Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

17 maja 2017

17-19.05.2017

W programie między innymi:

  • interesujące prezentacje ważnych dla branży tematów dotyczących rynku surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
  • trendy, innowacje techniczne i technologiczne oraz zmiany legislacyjne
  • wymiana informacji i doświadczeń dotyczących branży sokowniczej
  • dyskusje panelowe i kuluarowe

 Organizator:

Data 17 maja 2017
Miejsce Wisła
WWW kups.org.pl

Skomentuj te wydarzenie