Dzwonek  Czytaj prenumeratę już od 167 zł  Skorzystaj

Plantatorzy wiśni – stowarzyszeni

Plantatorzy wiśni – stowarzyszeni

16 lutego w Radomiu odbyło się spotkanie stowarzyszeniowe sadowników produkujących wiśnie. Powstało Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Wiśni (KSPW).

Podczas spotkania wybrano pięcioosobowy zarząd Stowarzyszenia. W jego skład weszli: Piotr Pasik – prezes zarządu, Dariusz Szymczak – zastępca prezesa, Artur Rogowski – zastępca prezesa, Roman Wróblewski – członek zarządu, Wiesław Pajerczak – członek zarządu.

Opracowano również statut KSPW, w którym nakreślono cele działania Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Będą one realizowane m.in. poprzez:

  • współpracę i wzajemną pomoc we wspomaganiu rozwój produkcji i spożycia owoców wiśni;
  • organizację i udział w akcjach promocyjnych popularyzujących walory prozdrowotne owoców wiśni;
  • uczestnictwo i organizację konferencji, wystaw, pokazów, konkursów, szkoleń oraz fachowego doradztwa z zakresu uprawy i ochrony plantacji wiśni;
  • współpracę z władzami i instytucjami publicznymi oraz innymi podmiotami w sprawach ważnych dla branży reprezentowanej przez członków Stowarzyszenia;
  • reprezentowanie plantatorów wiśni przed władzami i instytucjami publicznymi oraz innymi podmiotami w sprawach znaczących dla branży reprezentowanej przez Stowarzyszenie;
  • współpracę z ośrodkami naukowymi w zakresie wdrażania do produkcji wyników prac badawczych;
  • współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany doświadczeń; stosowania nowych technologii, dokonywania ocen i prognoz dotyczących produkcji i spożycia wiśni;
  • udział w opracowywaniu rzetelnych prognoz i szacunków zbioru owoców wiśni;
  • dążenie do wprowadzania systemu kontraktacji (zawierania wieloletnich umów) z zakładami przetwórczymi i chłodniami na dostawy wyprodukowanych w gospodarstwach członków Stowarzyszenia owoców z określeniem ich ceny;
  • promowanie innowacyjności, w tym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji, przetwórstwa, handlu, marketingu i promocji oraz w innych dziedzinach istotnych dla producentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Powstanie Stowarzyszenia to cenna inicjatywa producentów wiśni, która może zapobiec masowemu karczowaniu sadów wiśniowych wynikającemu z nieopłacalnej produkcję w ostatnich kilku latach. Dotychczasowa polityka cenowa może doprowadzić do „wygaszenia” produkcji w naszym kraju. Rosną koszty produkcji, spadają ceny wszystkich owoców wiśni: konsumpcyjnych, przeznaczonych do mrożenia, tłoczenia i innego typu przetwórstwa.

Członkowie Stowarzyszenia mają wiele pomysłów na zagospodarowanie wiśni. Jednak inwestycje związane z przetwórstwem tych owoców są kosztowne, a ich wprowadzenie czasochłonne.. Rozmowy prowadzone w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w których uczestniczą także członkowie Stowarzyszenia, mają na celu poprawić opłacalność produkcji wiśni i powiązać produkcję owoców tego gatunku z umowami kontraktacyjnymi. Pojedynczy sadownicy, dotychczas nie zrzeszeni, mieli bardzo niewielki wpływ na politykę cenową podmiotów skupujących. Obecnie potrzebny jest nie tylko ruch oddolny, ale także wypracowanie mechanizmów interwencyjnych ze strony państwa.

Piotr Gościło

Spotkanie założycielskie Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Wiśni

Podobne artykuły

Sad Nowoczesny

Sad Nowoczesny 08/2022

magazine cover image KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

16°C/22°C