Dzwonek  Czytaj prenumeratę już od 167 zł  Skorzystaj

Co wpływa na sytuację rynkową polskich owoców? Czy mamy szansę na większy eksport?

Co wpływa na sytuację rynkową polskich owoców? Czy mamy szansę na większy eksport?

Zdaniem analityków Credit Agricole deficyt opadów pozwoli utrzymać stały poziom cen, nie ma co liczyć na ich spadek. Co jeszcze wpływa na sytuację rynkową polskich owoców i warzyw?

Pogoda i wojna rozdaje karty na rynku owoców i warzyw. Zdaniem analityków Credit Agricole jest zbyt sucho by liczyć na spadek cen. Na sytuację rynkową wpływ ma także wyhamowanie polskiego eksportu owoców i warzyw na rynki wschodnie oraz gwałtownie rosnące koszty produkcji. Szczególnie odczuwalny będzie niedobór pracowników sezonowych w okresie zbiorów.

Zgodnie z wiosenną oceną stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS z końca maja 2022 r., warunki pogodowe w okresie zimowym były sprzyjające dla drzew i krzewów owocowych. Obfite opady deszczu jesienią 2021 r. pozwoliły zgromadzić dostateczną ilość wody w glebie. Jednocześnie mimo na ogół bezśnieżnej zimy, nie odnotowano istotnych uszkodzeń mrozowych drzew i krzewów owocowych.

Deficyt opadów - spowolnienie okresu wegetacyjnego

Choć w przeciwieństwie do ubiegłego roku okres wegetacyjny w 2022 r. rozpoczął się bez opóźnień, to został on istotnie spowolniony ze względu na niewystarczającą ilość opadów. Deficyt opadów był szczególnie widoczny w marcu, kiedy to zgodnie z danymi GUS opady ukształtowały się zaledwie na poziomie 27,9% normy dla tego miesiąca. W kwietniu ilość opadów wzrosła ale nadal pozostała poniżej normy wieloletniej.

Kwitnienie drzew krzewów na przeważającym obszarze kraju było intensywne i przebiegało w dobrych warunkach. GUS ocenia obloty zapylaczy jako dostateczne, wskazując jednak, że utrzymujący się deficyt wody może prowadzić do słabszego wiązania owoców i większego opadu zawiązków. Zgodnie z raportem GUS wiosenne przymrozki nie wyrządziły istotnych strat.

Siewy na czas

Zgodnie z wiosenną oceną stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS tegoroczny siew warzyw gruntowych odbył się na ogół w zalecanych terminach. Ewentualne opóźnienia dotyczyły jedynie gatunków ciepłolubnych takich jak dynia, ogórek, pomidor, czy papryka. Wspominana wyżej niewystarczająca ilość opadów wiosną sprawiła, że wschody warzyw były często nierównomierne i relatywnie słabe. Jednocześnie warunki atmosferyczne w okresie wschodów roślin sprzyjały ich ochronie chemicznej przed patogenami i szkodnikami, choć utrudniały przyswajanie składników odżywczych zawartych w nawozach mineralnych.

Prognoza na 2022 r.

Zdaniem analityków Credit Agricole kluczowe z punktu widzenia tegorocznej podaży owoców i warzyw będzie kształtowanie się warunków agrometeorologicznych, w szczególności opadów, w najbliższych miesiącach.

Ewentualny wpływ potencjalnie niższej produkcji na ceny łagodzony będzie przez wyraźne wyhamowanie polskiego eksportu owoców i warzyw na rynki wschodnie ze względu na wojnę w Ukrainie. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że poza stroną podażową rynku, istotnym czynnikiem wpływającym na ceny owoców i warzyw będą również rosnące koszty produkcji związane z utrzymującym się wzrostem cen nawozów, środków ochrony roślin, nośników energii oraz kosztów pracy. W kontekście kosztów pracy na szczególną uwagę zasługuje tutaj obserwowany w ostatnich latach niedobór pracowników sezonowych w okresie zbiorów, który w tym sezonie może zostać dodatkowo pogłębiony przez powrót części Ukraińców do swojego kraju ze względu na wojnę.

- Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w przypadku braku istotnej poprawy warunków agrometeorologicznych kolejne miesiące przyniosą dalszy wzrost dynamiki cen owoców i warzyw. Pierwszy szacunek GUS dotyczący wielkości tegorocznych zbiorów owoców i warzyw umożliwiający dokładniejszą ocenę perspektyw kształtowania się ich cen w najbliższych kwartałach poznamy 29 lipca podsumowała Credit Agricole.

wk
fot. envatoelements

Podobne artykuły

Sad Nowoczesny

Sad Nowoczesny 06/2022

magazine cover image KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

17°C/20°C