Rynek owocowy na świecie

Rynek owocowy na świecie

Europejski rynek owoców jest pod presją. Wiele krajów boryka się ze znacznymi stratami spowodowanymi wiosennymi przymrozkami i opadami gradu. Część państw nadal nie wie jaki odsetek upraw doznało uszkodzeń. FreshPlaza przedstawiło perspektywy dotyczące Europy i USA. Czy są one optymistyczne?

Oczekuje się, że rynek w dużej mierze odczuje braki na początku sezonu. Szacuje się, że zbiory owoców w Europie osiągną poziom 9 mln ton. Jest to o 1/4 mniej w porównaniu do 2016r. Niektóre regiony uprawiające jabłka oceniają straty w wysokości 50-70%. Najważniejszym czynnikiem kształtującym obecną sytuację na rynku są wiosenne przymrozki. Najpoważniejsze starty notuje się w Polsce, Belgii, Holandii, Austrii, Włoszech i na Bałkanach.
 • FRANCJA
Ewentualne szkody zależą od regionu. Na południowym wschodzie i na zachodzie prawie nie zgłoszono uszkodzeń sadów. Tylko w małej części wyniosły one 5%. Na północy w dolinie Loary odnotowano szkody do 20%, jednak są też pewne różnice w tym rejonie. Są plantatorzy, którzy zgłosili duże uszkodzenia oraz tacy, których przymrozki wcale nie dotknęły. Według pierwszych szacunków w czerwcu, w środkowej Francji (Limousin) wpływ mrozów wyniósł od 5 do 10%. W rejonie Rhône, Alphen i Alzacji sytuacja jest znacznie trudniejsza, a szkody wyniosły od 15 do 50%, w zależności od sadu. Spadek produkcji we Francji wyniósł około 10%. Kolejne 10% to odsetek owoców rozwiniętych, ale słabej jakości.
Dostępność wysokiej jakości owoców z Europy jest ograniczona. W rezultacie zapotrzebowanie na francuskie jabłka jest duże, zwłaszcza że na południu sady nie zostały uszkodzone. Przewiduje się, że dostawy z południa szybko się wyczerpią, co oznacza że na początku sierpnia rynek jabłek europejskich może świecić pustkami. Sytuacja odmiany Golden jest zła, zwłaszcza we Włoszech, gdzie zbiory będą niższe o połowę. Pomimo dużego zainteresowania tą odmianą, konsumenci niechętnie zapłacą za nią wyższą cenę. Ta sytuacja trwa już kilka lat.
 • NIEMCY
Na północy i wschodzie Niemiec straty spowodowane przymrozkami nie były duże. Szacuje się, że wyniosły około 10%. Z drugiej strony Nadrenia zgłosiła uszkodzenia rzędu nawet 50%. Największe straty odnotowano na południu Niemiec, szczególnie w rejonie Bodensee, na poziomie 70%.
 • WŁOCHY
We Włoszech straty są duże, ale uzależnione od odmiany. Szacuje się uszkodzenia na poziomie 20-25%. Marka Melinda notuje spadek całkowitego wolumenu do około 35%. Największe straty szacuje się dla odmian Golden i Renetta. W przypadku innych odmian takich jak Stark, Fuji i Gala nie zgłoszono spadku produkcji.
"Produktów Melinda starczy dla krajowego rynku, ale jabłek będzie znacznie mniej dla rynków europejskich" - mówi rzecznik prasowy.
Przy ograniczeniu tempa sprzedaży, sezon 2016 może potrwać do 20 listopada.
Straty zgłoszono także w rejonie Trentino - południowy Tyrol, chociaż kształtują się one różnie w zależności od odmiany. W przypadku Golden Delicious spodziewany jest znaczny spadek produkcji, natomiast dla Gali nie przewiduje się znaczących braków. Dzięki zeszłorocznej inwestycji w uprawę odmiany Kanzi, która dała wysokie plony, możliwe będzie wydłużenie sezonu do lipca.
 • HISZPANIA
Największy region uprawiający jabłka i gruszki - Katalonia - odnotował niewielki spadek (7%) produkcji w porównaniu z rokiem poprzednim. Zbiór jabłek szacowany jest na około 285 tys. ton. W przypadku gruszek perspektywy są lepsze i tegoroczne plony mają wynieść blisko 140 tys. ton, czyli progres 1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przy rosnącym areale uprawy nie notuje się wzrostu zbiorów. Według plantatorów nadszedł czas na poprawę sadów i sadzenie nowych odmian, które lepiej się wybarwiają i dają wyższe plony.
 • PORTUGALIA
Średnie zbiory w ostatnich latach wynosiły średnio od 1 do 1,5 tys. ton. Poprzedni rok był wyjątkiem, ponieważ poziom plonowania spadł o połowę. W porównaniu z innymi krajami europejskimi produkcja Royal Gala w Portugalii jest ograniczona. Duży odsetek owoców jest eksportowanych na rynki europejskie, afrykańskie i do Ameryki Południowej.
 • BELGIA
Belgia oczekuje z nadzieją tegorocznych zbiorów. Gruszki z ubiegłorocznych plonów zostały wyprzedane, ale nadal dostępne są jabłka. Niektórzy producenci chcą je zachować do początku nowego sezonu, nawet jeśli nie mają pewności czy będą w dobrym stanie. Jeśli chodzi o nowe zbiory, perspektywy są różne. Sady jabłoniowe zostały uszkodzone przez wiosenne przymrozki i plantatorzy zbiorą w tym sezonie od 65 do 70% mniej owoców. W przypadku gruszek straty są mniejsze, ale nadal oczekuje się redukcji zbiorów od 15 do 20%. W chwili obecnej odbywa się selekcja owoców i odrzucane są te gorszej jakości. Na poziomie europejskim możliwe są wyższe zbiory gruszek niż w poprzednim sezonie. W Holandii i Belgii spodziewane są mniejsze plony, ale we Włoszech i Hiszpanii prawdopodobnie będą one wyższe niż w poprzedniej kampanii. Nastroje w belgijskim sektorze owocowym są bardzo negatywne. Wielu plantatorów jest zaniepokojonych i jeśli ta sytuacja się utrzyma, część z nich zrezygnuje z dalszej działalności. Wielu producentów winą za aktualną sytuację obarcza embargo narzucone przez Rosję, która od zawsze była łatwym klientem. Praktycznie od końca lat 90. trafiały tam olbrzymie partie owoców. Po wprowadzeniu embargo wielu producentów straciło cenne źródło eksportowe. Ponadto niestabilne warunki pogodowe w przeciągu ostatnich dwóch lat, takie jak grad, burze, nadmierna wilgotność, susza i mróz, doprowadziły do osłabienia sadów. Do tej pory działania belgijskiego rządu nie przynosiły większych rezultatów. W połowie lipca tamtejszy Departament Rolnictwa i Rybołówstwa postanowił opracować plan działania dla sektora owoców. Celem jest zbadanie nowych rynków, wprowadzenie nowych upraw i wiele innych opcji. Belgijski rząd chce postawić na jakość, rentowność i konkretny program działania.
 • HOLANDIA
W Holandii, ze względu na niskie temperatury zimą i wiosenne przymrozki, spodziewane są niższe zbiory. W przypadku jabłek szacuje się, że wyniosą one 233 mln kg, czyli o około 26% mniej niż w roku poprzednim. W przypadku gruszek, przy spadku rzędu 18% plony mogą wynieść 307 mln kg. W zależności od regionu, straty te różnie się kształtują. Plantatorzy na południu kraju zgłosili największy próg uszkodzeń. Jednak dzięki wielu godzinom dobrego nasłonecznienia, pozostałe owoce będą dobrej jakości. Do tej pory nie zgłoszono szkód gradowych. Holenderski areał upraw jabłoni wynosi 6,95 tys. ha i od kilku lat maleje. Najpopularniejszą odmianą jest Elstar, z 45% udziałem w rynku. Oczekuje się, że w tym sezonie jego zbiory osiągną poziom 104 mln kg, czyli o 22% mniej niż w roku poprzednim. Uprawy grusz zajmują powierzchnię 9,75 tys. ha. Najpopularniejszą odmianą jest Konferencja, z 80% udziałem na rynku. Szacuje się, że zbiory gruszek w tym sezonie wyniosą 254 mln kg, czyli o 13% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rośnie areał uprawy gruszek odmiany Konferencja (ostatnie dane mówią o 3% wzroście).
 • POLSKA
Nadal panuje duża niepewność co do sytuacji panującej na rynku owocowym w Polsce. Prognozy dotyczące jabłek wskazują, że tegoroczna produkcja wyniesie 2,85 mln ton, czyli o 30% mniej niż w roku poprzednim. W przypadku gruszek szacuje się spadek na poziomie 40% w porównaniu do 2016r. Zbiory mają wynieść 40 tys. ton. Nadal istnieje jednak szansa na poprawę tych notowań, jeśli do końca września utrzymają się korzystne warunki pogodowe. Wówczas produkcja jabłek może przekroczyć 3 mln ton. W ubiegłym roku zbiory jabłek i gruszek osiągnęły rekordowy poziom. Trudno jest określić dokładny poziom uszkodzeń mrozowych ze względu na duże zróżnicowanie. Niektórzy plantatorzy oceniają, że ponieśli straty na poziomie nawet 50%, podczas gdy innych fale niskich temperatur ominęły. Mimo to wielu sadowników martwi się czy wywiążą się z warunków kontraktowych. Dokładniejsze szacunki powinny się pojawić za około 4 tygodnie.
 • ROSJA
Zdaniem ekspertów, rynek wiodących gatunków jest w krytycznym punkcie. Ze względu na nadwyżki owoców, ceny są pod presją.
"Nadszedł sezon owoców pestkowych, a handlowcy chcieli zyskać kupując duże ilości" - wyjaśnia przedsiębiorca. W rezultacie rynek jest zalany brzoskwiniami i nektarynkami z Turcji, Tunezji, Uzbekistanu i Chin. I chociaż zapotrzebowanie na jabłka jest ograniczone w tym okresie, rynek nadal jest przepełniony wiodącymi gatunkami. Istnieje uzasadniony popyt na jabłka odmiany Granny Smith, ale wiele czerwonych odmian trafiło do Rosji z Argentyny. Te jabłka są obecnie droższe od arbuzów. Argentyńskie jabłka kosztują 90 rubli/kg (1,32 EUR).
 • UKRAINA
Chociaż zbiory rozpoczęły się w tym roku wcześniej, sytuacja odmiany Golden Delicious jest dobra. Cena jest wysoka, ale wyjątek potwierdza regułę. Golden trafił na rynek miesiąc wcześniej niż zazwyczaj, co zaskoczyło przedsiębiorców. Z reguły sadownicy unikają zbiorów do połowy sierpnia, aby nie pokryły się one ze starymi plonami. Przechowywane w magazynach jabłka są często dostępne do września. Inne odmiany nie są w tak dobrej sytuacji. Notuje się w ich przypadku nawet 85% obniżenie cen w porównaniu do minionego roku.
 • USA
Waszyngton, Nowy Jork i Michigan są 3 największymi producentami jabłek w Stanach Zjednoczonych. Zbiory zazwyczaj zaczynają północne rejony w sierpniu. We wrześniu dołączają regiony wschodnie i zachodnie. Oczekuje się, że w Waszyngtonie zebranych zostanie 140-150 skrzyń jabłek. Jest to nowy standard odkąd nowe sady weszły w skład produkcji. Plantatorzy z Waszyngtonu z optymizmem patrzą na tegoroczny sezon i spodziewają się wysokich plonów. Korzystne warunki pogodowe sprzyjają zaopatrywaniu rynków krajowych i eksportowych w owoce.
Nieco gorsza sytuacja jest w Michigan, gdzie sady dotknęły fale majowych przymrozków. Według szacunków zbiory będą niższe o 43% w porównaniu z rokiem poprzednim. Z kolei Nowy Jork przewiduje wzrost plonowania o 12%. Z wstępnych obserwacji wynika, że podwojone będą zbiory dwóch odmian - Rubyfrost i Snapdragon. Jest to spowodowane znacznym przyrostem areału uprawy jabłoni. Są to nowe, ale względnie małego kalibru odmiany. Zachodnie rejony Nowego Jorku oczekują dobrej produkcji.
Ogólnie rzecz biorąc, USA spodziewa się zebrać o 2% więcej jabłek w porównaniu do 2016r. Rośnie udział produkcji ekologicznej, jak również odmiany Honeycrisp i odmian klubowych. W amerykańskich sadach nadal chętnie uprawia się Pink Lady, Jazz i Envy. Na rynku swój udział mają także odmiany czerwone, Red Delicious, Jonagold, Braeburn oraz Cameo. W tym roku prawdopodobnie więcej będzie Gali i Red Delicious.
Pierwsze zbiory odbędą się w sierpniu. Znajdą się wśród nich takie odmiany jak Jersey Mac, Ginger Gold i Paula Red. Wielu plantatorów obsadziło nimi pewną część swoich sadów. Pozostałe odmiany dołączą do zbiorów we wrześniu.
1 czerwca 85% zapasów jabłek stanu Waszyngton znajdowało się w komorach chłodniczych. Planowana jest całkowita sprzedaż zapasów przed rozpoczęciem nowego sezonu. W przechowalniach znajdują się jabłka kilku odmian: Red Delicious, Granny, Fuji, Gala i Cripps Pink. W innych stanach, takich jak Nowy Jork, Ontario czy Kolumbia Brytyjska, komory chłodnicze są praktycznie puste. Przedsiębiorcy oczekują płynnego przejścia ze starego do nowego sezonu.
Inna sytuacja jest w przypadku gruszek. Stany Oregon i Waszyngton, które zaopatrują w przeważającej ilości (85%) rynek amerykański w gruszki, oczekują 2% spadku plonów. Notuje się duże zróżnicowanie w obrębie poszczególnych odmian. Dla Green i Red d'Anjou oczekuje się wzrostu zbiorów kolejno o 7 i 10%, natomiast dla Bartlett i Williams spadek na poziomie 4%, a dla Bosc nawet 29%.
Kalifornia zaopatruje amerykański rynek gruszkowy w 15%. Stanowi producenci oczekują wzrostu plonowania o około 27%. W Nowym Jorku sady gruszowe zostały zastąpione plantacjami brzoskwiniowymi i winoroślami. Wstępne szacunki mówią o 1% redukcji zbiorów.
Według danych z 14 lipca w magazynach znajduje się obecnie 8,5 tys. ton gruszek z poprzedniego sezonu. Również w tym przypadku handlowcy spodziewają się sprzedaży zalegających zapasów przed rozpoczęciem nowego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że warunki rynkowe powinny być dobre w tym roku.
 • POŁUDNIOWA AFRYKA
Produkcja odmiany Pink Lady jest niższa w tym roku, ponieważ nie spełnia wymagań dotyczących poziomu wybarwienia. W efekcie zwiększeniu uległ wolumen odmiany Cripps Pink na rynku wschodnioafrykańskim, Bangladeszu oraz na rynku lokalnym. Pod koniec września wstrzymany zostanie eksport Cripps Pink do Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. W pażdzierniku jabłka nie będą także wysyłane do innych krajów.
Golden Delicious dostępny jest na rynku przez cały rok. Największy rynek tej odmiany znajduje się na kontynencie afrykańskim, a Nigeria to jej główny nabywca. Granny Smith jest również dostępna cały rok, a jej głównymi nabywcami są Wielka Brytania i Malezja. Rynkami zbytu dla odmiany Fuji są Daleki Wschód, głównie Tajwan i Malezja. Jest to jedna z odmian jabłek, dzięki której nastąpił rozwój eksportu jabłek w Afryce. Oficjalne dane podają, że eksport Fuji wzrósł w ostatnim czasie o 7%. Zwiększający się areał uprawy Cripps Red powoduje wzrost udziału tej odmiany na rynku owoców. Oczekuje się, że tegoroczny sezon potrwa od listopada do grudnia.
Nadal trwa eksport gruszek odmiany Packhams i Forelles. Na początku sezonu szacowano wzrost ich produkcji o 3%. Kampania odmiany Packham potrwa do września, względnie do początku października. Najważniejszymi kierunkami eksportowymi afrykańskich gruszek są Indie, Afryka i Daleki Wschód. Odmiana Forelle trafia głównie na rynki Dalekiego Bliskiego Wschodu, ale sezon w jej przypadku ma się zakończyć na początku sierpnia. Nie oczekuje się większych różnic w wysokości tegorocznych zbiorów w stosunku do ubiegłorocznych.
 • CHILE
Chilijskie owoce zaczynają dominować na kontynentalnych półkach sklepowych. Dzięki otwartości gospodarczej, niskim kosztom produkcji oraz korzystnym kursom wymiany walut wzrasta eksport, w tym eksport jabłek. Konkurencja chilijskich plantatorów jest zauważalna przez inne kraje. Pomimo dobrej sytuacji na rynku gruszek, sektor ten nie przeżywa eksplozji produkcyjnej w tym roku. Panuje raczej stagnacja. Ważnymi konkurentami są Argentyna i Afryka Południowa. Jeśli Chiny zdecydują się otworzyć swoje rynki na chilijskie gruszki, będzie to szansa na rozwój tamtejszego sektora owocowego. Rynek chilijski w dużym stopniu jest uzależniony od wyników osiąganych na półkuli północnej. Gdy w tamtejszych krajach zbiory są obfite, Chile musi stawić czoła trudnej kampanii i konkurować z silnym przeciwnikiem. Ten sezon był korzystny dla gruszek odmiany Abate Fetel. Poza konkurencją ze strony innych krajów, kolejnym ważnym czynnikiem jest to, że największy popyt na owoce jest na półkuli północnej. Jednak gruszki zebrane tam mogą być przechowywane w komorach chłodniczych przez 11 miesięcy, co oznacza większą konkurencję.
 • ARGENTYNA
W pierwszej połowie tego roku do eksportu przeznaczono ponad 185,2 tys. ton jabłek i gruszek. To o 13% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Eksport osiągnął rekordowo niski pułap. Niepokojące są również doniesienia z poszczególnych regionów, które dotąd były dominujące na rynku owoców. Terminal portowy Puerto Patagonia Norte odnotowało eksport na poziomie 150 tys. ton gruszek i 35 tys. ton jabłek. Tendencja malejąca jest widoczna od kilku lat jako wynik redukcji powierzchni uprawy sadów jabłoniowych i gruszowych. Na rynek argentyński trafiają duże ilości wysokiej jakości owoców z krajów ościennych takich jak Chile, Ekwador i Brazylia.
 • CHINY
Chiny posiadają 40% udział w światowym rynku produkcji jabłek. Najważniejszymi rejonami uprawiającymi sady jabłoniowe są Zatoka Bohai, płaskowyż Loess, Yellow River i południowy zachód od Highlands. Ubiegły rok był trudny dla chińskich plantatorów z uwagi na opady gradu i ulewne deszcze, które znacznie pogorszyły zbiory. W tym roku oczekuje się plonów na wysokim poziomie. Dla przykładu w sadach prowincji Henan zbiory mają być wyższe o 20% w stosunku do roku poprzedniego.
Chińskie jabłka są popularne zwłaszcza w Azji Południowo- Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Produkcja lokalna w tych rejonach jest ograniczona, a najpopularniejsza chińska odmiana Fuji sprawdza się dobrze na terenach z wysokimi temperaturami. Jabłka są importowane do Chin głównie z Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych i Chile, ze szczególnym uwzględnieniem jabłek premium. Po zeszłorocznym spadku, widać znaczną poprawę na rynku owoców.
Sezon gruszkowy dla większości odmian zaczął się w połowie lipca i potrwa do końca sierpnia. Odmiana Ya zbierana jest do końca września. Szacuje się, że całkowity plon będzie w tym roku wyższy o 5% w porównaniu do ubiegłego roku. Jednak jeden z największych rejonów uprawnych - Shandong, oczekuje 15-20% redukcji zbiorów jako efekt opadów deszczu w okresie kwitnienia. Chiny importują gruszki głównie z Belgii i Holandii. Dominuje odmiana Konferencja, która jest popularna zwłaszcza w dużych miastach.
1 czerwca rząd Indii ogłosił bojkot chińskich jabłek po przeprowadzeniu kontroli i stwierdzeniu naruszenia wymogów fitosanitarnych. Jest to poważny problem dla chińskich plantatorów, ponieważ ich jabłka zaopatrują tamtejszy rynek w 70%. Nie wiadomo kiedy nastąpi ponowne otwarcie rynku.
 • OCEANIA
Produkcja jabłek i gruszek łącznie przewyższa pozostały przemysł owocowy w Australii. Australian Bureau of Statistics podaje, że produkcja jabłek odmiany Tasmania w ostatnich dwóch latach wzrosła o 28%, osiągając 45 mln dolarów. Szybko wzrasta areał uprawy tej odmiany, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie. Tylko niewielka część zbiorów jest przeznaczana na eksport. Apple and Pear Australia Limited podaje, że eksport w ciągu pierwszego kwartału br. zmalał o 33% pomimo rekordowych zbiorów w roku poprzednim.
Prognozuje się, że do 2020r. powierzchnia sadów jabłoniowych i gruszowych w Nowej Zelandii wzrośnie do 11 tys. ha. Jest to możliwe dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na rynku azjatyckim oraz dostępie do kapitału i nowych odmian. Przeważającym czynnikiem są także doskonałe warunki do uprawy.

Źródło: freshplaza.com

Komentarze

Podobne artykuły

Sad Nowoczesny

9/20

KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

16°C/20°C

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody