Dzwonek  Czytaj prenumeratę już od 167 zł  Skorzystaj

"Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007–2013 – konieczna aktualizacja wniosków

"Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007–2013 – konieczna aktualizacja wniosków

21 sierpnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. W najbliższych dniach rozporządzenie zostanie opublikowane i wejdzie w życie w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

Z rozporządzenia tego wynika, że osoby, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 20072013 w naborach przeprowadzonych w latach 2011, 2012, 2013 i na dzień 23 lipca 2014 r. znajdowały się w puli przekraczającej limit dostępnych środków, czyli w części białej list rankingowych, i co do których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dzień wejścia w życie ww. rozporządzenia nie zakończyła rozpatrywania ich wniosków, będą musiały złożyć aktualizację danych zawartych w tych wnioskach o przyznanie pomocy, jeżeli chcą w dalszym ciągu ubiegać się o wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych". Aktualizacja nie będzie dotyczyć wniosków, które na dzień wejścia w życie ww. rozporządzenia zostały odrzucone tj. sytuacji, w których Wnioskodawcom zostało dostarczone pismo o odmowie przyznania im pomocy P-9/135. Żadnych aktualizacji wniosków nie muszą dokonywać również osoby, które na dzień 23 lipca znajdowały się w limicie dostępnych środków, czyli ich nazwiska są w zielonej części listy.

Aktualizacji danych trzeba będzie dokonać na formularzu aktualizacyjnym, którego wzór oraz instrukcja wypełniania zostaną opublikowane na stronie internetowej Agencji wraz z ogłoszeniem o konieczności aktualizacji. Na dokonanie aktualizacji Wnioskodawcy będą mieć 60 dni od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia. Termin i tryb dokonania aktualizacji zostanie wskazany szczegółowo w ogłoszeniu Prezesa o konieczności aktualizacji.

Aktualizacja swoim zakresem obejmować będzie w szczególności kryteria, które będą mieć znaczenie dla ilości uzyskanych punktów, przy czym należy mieć na uwadze, że oprócz dotychczasowych kryteriów związanych z wielkością ekonomiczną gospodarstwa, wpływem realizowanej operacji na wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie oraz wspólnym ubieganiem się o przyznanie pomocy, które nie ulegają zmianie, zostały wprowadzone dodatkowe kryteria, które będą preferowały projekty:

  • przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego,
  • zawierające inwestycje związane z utrzymaniem lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych,
  • realizowane w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji jest produkcja trzody chlewnej.

Punkty za kryterium środowiskowe przyznawane będą w zależności od udziału wnioskowanej kwoty pomocy na poprawę ochrony środowiska naturalnego w całości wnioskowanej kwoty pomocy w przypadku operacji, której realizacja ma na celu poprawę warunków ochrony środowiska naturalnego (do wnioskowanej kwoty pomocy na poprawę ochrony środowiska naturalnego nie wlicza się wnioskowanej kwoty pomocy np. na zakup ciągnika rolniczego). Wykaz kosztów kwalifikowalnych mających wpływ na ochronę środowiska określają wytyczne dostępne na stronie internetowej Agencji.

Punkty za kryterium związane z utrzymaniem lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych przyznawane będą w przypadku gdy w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji będą zawarte koszty kwalifikowane związane z ogółem zabiegów stosowanych w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia nr 1120/2009 i operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w którym trwałe użytki zielone stanowią co najmniej 30% użytków rolnych i nie mniej niż 5 ha. Punkty przyznawane będą w zależności od tego, czy realizacja operacji przyczyni się do utrzymania czy też zwiększenia powierzchni trwałych użytków zielonych w gospodarstwie. Powierzchnia trwałych użytków zielonych w gospodarstwie określana będzie na podstawie powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanej w 2014 r. we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej. Wykaz kosztów kwalifikowalnych związanych z ogółem zabiegów stosowanych w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych określają wytyczne dostępne na stronie internetowej Agencji.

Punkty za kryterium związane ze średnioroczną liczbą sztuk trzody chlewnej przyznawane będą w zależności od wielkości stada obliczonego za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na podstawie zdarzeń zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych do dnia 31 lipca 2014r., w przypadku gdy głównym kierunkiem produkcji ustalonym w drodze aktualizacji będzie trzoda chlewna.

Po upłynięciu terminu na aktualizację, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poda na stronie internetowej informację o kolejności przysługiwania pomocy w postaci jednej krajowej listy rankingowej.

Agencja zachęca Wnioskodawców, którzy będą zobowiązani do aktualizacji złożonych wniosków o przyznanie pomocy do zapoznania się z treścią rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013.

Projekt rozporządzenie MRiRW

 

 

Źródło: arimr.gov.pl

 

Komentarze

Podobne artykuły

Sad Nowoczesny

Sad Nowoczesny 1/2022

magazine cover image KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody