Dzwonek  Czytaj prenumeratę już od 167 zł  Skorzystaj

Niecały miesiąc będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie RHD i małego przetwórstwa

Niecały miesiąc będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie RHD i małego przetwórstwa

30 listopada 2021r ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków na dofinansowanie rolniczego handlu detalicznego i małego przetwórstwa. Nabór potrwa niecały miesiąc. Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe, w jakiej kwocie i na co?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie RHD i małego przetwórstwa?

O dofinansowanie w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” mogą się ubiegać dwie grupy:

Rolnicy (domownicy lub małżonkowie rolników):

 • podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w rozporządzeniu;
 • podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
 • nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W tym wypadku wysokość dotacji może wynieść do nawet 500 tys. zł.

Rolnicy (lub ich małżonkowie):

 • wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1–7, lp. 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1–5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1–4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);
 • podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
 • nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i teraz maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł.

Gdzie, kiedy i w jaki sposób należy złożyć wniosek od dofinansowanie RHD i małego przetwórstwa?

Dokumenty składa się w trakcie trwania naboru, czyli od 30 listopada do 29 grudnia 2021r, w formie papierowej lub elektronicznej. Wersję papierową należy dostarczyć do swojego, regionalnego odziały Agencji pocztą lub osobiście (ew. przez pełnomocnika).
W formie elektronicznej wnioski składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Co można sfinansować w ramach dotacji dla RHD i małego przetwórstwa

W ramach wsparcia można uzyskać dofinasowanie do 50% kosztów kwalifikowanych:

1) zakupu (wraz z instalacją)

a) maszyn lub urządzeń do:

 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • przetwarzania produktów rolnych,
 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

d) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.

"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

3) zakupu środków transportu:

a) niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania,

b) służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju,

c) wykorzystywanych do sprzedaży produktów rolnych,

d) w postaci cystern, silosów, chłodni i izoterm, przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

4) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • kosztorysów,
 • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
 • przygotowania biznesplanu,
 • sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
Autor: Joanna Białek
Zdj. Pixabay

Komentarze

Podobne artykuły

Sad Nowoczesny

Sad Nowoczesny 05/2022

magazine cover image KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

9°C/15°C

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody