Prawo

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Jako grupa producentów działająca od 8 lat wybudowaliśmy dwa budynki magazynowe, przeznaczone do przechowywania owoców. Urząd gminy obciążył te budynki podatkiem od nieruchomości stwierdzając, że nie mamy prawa do zwolnienia, bo budynki są usytuowane na gruncie, który w ewidencji gruntów i budynków nie jest sklasyfikowany jako rolny. Budynki na innej działce, z wyjątkiem socjalno-biurowego, korzystają ze zwolnienia. Jednocześnie urząd stwierdził, że nam, jako grupie, nie przysługuje zwolnienie, chociaż wiemy, że inne grupy producentów z niego korzystają. Czy to zgodne z prawem?

Fot. Kania

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęte są m.in. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej. Muszą to być budynki położone na gruntach rolnych stanowiących gospodarstwo rolne. Zgodnie z art. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Także w myśl art. 1a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przez użyte w ustawie określenie „użytki rolne” rozumie się grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków.

Organy podatkowe nie mogą dokonywać samodzielnych ustaleń faktycznych co do klasyfikacji określonych gruntów i budynków. Dopóki dane te nie zostaną zmienione, organy podatkowe mają obowiązek wyliczania podatku na ich podstawie i nie są władne do kwestionowania czy korygowania zapisów ewidencji gruntów i budynków. Organem właściwym do dokonywania zmian w tym zakresie jest starosta, jako organ prowadzący ewidencję.

Jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, m.in. z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt: I SA/Bk 72/18, jeżeli warunek położenia budynków na gruntach gospodarstw rolnych, czyli również sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie jest spełniony, to wykluczona jest możliwość zastosowania zwolnienia. Nawet budynki typowego rolnika położone na gruntach niesklasyfikowanych jako użytki rolne nie mogą być zwolnione od podatku od nieruchomości.

Art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje, że zwolnione z podatku od nieruchomości są budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, zgodnie z jej aktem założycielskim.

Zwolnienie to odnosi się wyłącznie do grup producentów rolnych, wpisanych do rejestru tych grup na podstawie ustawy z 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Zwolnienie to nie obejmuje natomiast grup producentów wpisanych do rejestrów utworzonych w oparciu o inne akty prawne, np. ustawę z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynku lnu i konopi uprawianych na włókno. Tak stwierdził m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 28 marca 2017 r., sygn. akt: I SA/Po 1321/16.

Maciej Kania

źródło: na pytania odpowiada Alicja Moroz – prawnik

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. | Realizacja Azure

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody