StoryEditor

UOKiK nie dopatrzył się zmowy cenowej na rynku jabłek

27.10.2020., 11:18h

We wrześniu lubelski samorząd rolniczy zwrócił się do UOKiK o zbadanie nieuzasadnionych spadków cen jabłek przemysłowych i ewentualnej zmowy cenowej wśród podmiotów skupujących te owoce. Urząd nie dopatrzył się jednak znamion zmowy cenowej, a poziom cen ocenił jako wypadkową naturalnych uwarunkowań. 

We wrześniu nastąpił gwałtowny spadek cen jabłek przemysłowych - z 70 do 40 gr za kg. Zdaniem UOKiK to wynik uwarunkowań naturalnych, w tym sytuacji pogodowej rzutującej na wielkość i jakość zbiorów. Ceny są zróżnicowane np. w zależności od stanu zapasów z poprzedniego sezonu, popytu, jakości i odmiany jabłek – ich przeznaczenia (deserowe lub do przetwórstwa) – czy regionu kraju, miejsca i poziomu sprzedaży (skup, giełdy rolne, targowiska, sklepy: sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna).

- Z ogólnodostępnych źródeł wynika, że w bieżącym roku wraz z postępem w zbiorach, ceny krajowych jabłek zaczęły się obniżać – w drugiej połowie września notowano już ceny niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (w skali kraju). Prawdopodobnie była to reakcja na większą podaż jabłek niż w zeszłym roku – zaznacza UOKiK. 

Urząd dodaje, że szacunki te stały w sprzeczności z prognozami z początku roku o prawdopodobnie mniejszych zbiorach niż w roku poprzednim, co przy mniejszym stanie zapasów prawdopodobnie wpłynęło na wyższy poziom cen jabłek oferowanych w połowie 2020 r. niż przed rokiem. Postępy w zbiorach mogły przyczynić się w późniejszym czasie do obniżenia cen skupu, czy cen giełdowych jabłek. 

UOKiK zaznaczył, że w przekazanym piśmie brak jest jakichkolwiek informacji wskazujących na możliwość zawarcia zmowy cenowej przez podmioty skupujące jabłka przemysłowe. 

- Sam fakt niskich cen skupu jabłek nie jest wystarczającą okolicznością dla stwierdzenia realnego podejrzenia zmowy cenowej. W danej sytuacji może być to bowiem uzasadniona sytuacja na rynku, a zwłaszcza zwiększoną w danym okresie podażą przy relatywnie stałym popycie na jabłka lub ich przetwory (w tym zwłaszcza koncentraty) – wyjaśnia Urząd.

UOKiK zaznacza jednocześnie, że gdyby producenci jabłek byli w posiadaniu informacji uprawdopodabniających zmowę cenową lub stosowanie wobec nich praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, prosi o takie informacje.  
 

ksz
30. wrzesień 2022 11:59