StoryEditor

Liderzy sektora owoców i warzyw łączą siły

Core Team to forum współpracy liderów, ekspertów branży owoców i warzyw, doradztwa i nauki. Celem projektu jest opracowanie planu rozwoju sektora i współpracy przy realizacji uzgodnionego portfela inicjatyw. Prace na etapie identyfikacji wyzwań poparły 34 organizacje i firmy.  Prezentacji inicjatyw strategicznych Core Team dokonano podczas konferencji prasowej 14 października w Belsku Dużym.

CORE TEAM – promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora

Okazją do zwołania konferencji był Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Spotkali się na niej przedstawiciele organizacji producenckich, jednostek naukowych, plantatorzy i przetwórcy.

Wydarzenie rozpoczęła prezentacja najlepszych przykładów brandingu przetworów owoców jagodowych: „Kulisy Lata„ – Aneta Kulikowska, Jelly Janes – Robert Nowakowski, Dziki Owoc – Tomasz Duda, BlueBetty – Natalia Wasiak, Cud Malina Gospodarstwo Ekologiczne – Kazimierz i Iwona Cieśliccy oraz Lioforte – Katarzyna Bochniak-Cybul. Ci przetwórcy uczestniczyli wcześniej w szkoleniu na temat tzw. storytellingu, realizowanego w ramach projektu „Czas na polskie superowoce”. Przedsiębiorcy swoimi wystąpieniami pokazali, że samo wyprodukowanie to za mało, że o owocach swojej pracy musimy opowiadać.

Głównym punktem spotkania była prezentacja inicjatyw strategicznych projektu „CORE TEAM – promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora”. Projekt realizowany jest dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw przez agencję strategiczną INSPIRE smarter branding. Za realizację badań odpowiada KANTAR Polska. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Katalizatorem zmian w sektorze są doświadczenia ze wspólnej promocji i projektu „Połowa sukcesu”, w którym powstała wizja miejsca sektora w codziennych decyzjach konsumenckich i strategia jej komunikacji. Liderzy mieli wtedy możliwość zastanowić się nad tym, co wpływa na skuteczność działań sektora i wskazać obszary, które należy modyfikować. Projekt ten pokazał potencjał współpracy przy kreowaniu popytu i dwie determinanty sukcesu: perspektywę długoterminową podejmowanych działań i wzrost indywidualnej odpowiedzialności. Efektem jest powstanie Core Team.


5 praktycznych zadań stojących przed branżą owoców i warzyw 

Prace rozpoczęły się maju br. Przedstawiciele wielu środowisk, produkcji, przetwórstwa, nauki i doradztwa, ludzie często z międzynarodowym doświadczeniem, postawili sobie za cel identyfikację wyzwań i ściślejszą współpracę. Praktyczne zadania to:

  • identyfikacja wyzwań produkcji i przetwórstwa,
  • określenie obszarów współpracy, lobbingu i sposobu ukierunkowania zasobów naukowych,
  • określenie planu wdrożenia i wskazanie wśród wybranych inicjatyw projektów priorytetowych,
  • określenie listy obszarów kwalifikujących się do analiz, pogłębienia, zatrudnienia zewnętrznych ekspertów czy np. benchmarkingu możliwych rozwiązań,
  • budowa wizerunku sektora wśród jego interesariuszy i promocja kultury strategicznej.

- W maju zidentyfikowaliśmy wyzwania rozwoju rynku i nadaliśmy im priorytety. Omawialiśmy je w zespole jabłkowym oraz jagodowym, podobnie wskazując priorytety. W czerwcu i lipcu odbyły się warsztaty przygotowujące uczestników projektu do decyzji, które z omawianych potencjalnych mini-projektów nabrać mogą ostatecznego kształtu. Odbył się warsztaty zespołów jabłkowego i jagodowego, a w pełnym składzie przedstawicieli rynku produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw. We wrześniu podsumowaliśmy dotychczasowe prace i dokonaliśmy ostatecznego sformułowania inicjatyw, które uznajemy za strategiczne dla rozwoju sektora – mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.9 inicjatyw strategicznych dla sektora owoców i warzyw 

Na spotkaniu zespół Core Team zaprezentował dziewięć inicjatyw strategicznych:

1.      Upowszechnienie w branży idei produkcji zrównoważonej. Zapewnienie powszechnej  i praktycznej informacji o ekoschematach, Zielonym Ładzie, nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Lider zespołu: dr Mirosław Korzeniowski.

2.      Opracowanie założeń projektu cyfrowego zbierania danych branżowych. Uporządkowanie informacji na temat wielkości produkcji, struktury odmianowej w podziale na deser oraz przemysł, eksport i konsumpcję w kraju. Projekt jest realizowany dla jabłka. Liderem tego zespołu roboczego jest Pan Adam Paradowski. 

3.      Plan podniesienia konsumpcji krajowej jabłek. Lider: Maciej Majewski.

4.      Program spójnego marketingu jabłka w kraju i za granicą. Lider: Paulina Kopeć.

5.      Promocja postaw i dobrych praktyk produkcyjnych i handlowych. Promocja ekonomiki, sprzedaży poprzedzającej produkcję, modeli współpracy i konsolidacji handlowej. Wypracowanie wspólnej narracji i zestawu danych, które kształtowałyby opinie na temat sektora. 

6.      Komunikacja roli warzyw i owoców w żywieniu człowieka. Wdrożenie wypracowanych w ramach Połowy Sukcesu rozwiązań integrujących projekty finansowane z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Plan integracji wokół wspólnych aktywności całego środowiska producentów i przetwórców. Lider Zespołu: Witold Boguta.

7.      Koncepcja zadaniowania badań i współpracy z nauką. Identyfikacja źródeł finansowania i założenia dla funduszu, który miałby wpływ na ukierunkowanie prac badawczo-rozwojowych. Cytat: „byśmy nie budowali maszyn do hot dogów i łazików, podczas gdy w inni pracują nad detekcją i digitalizacją produkcji”. Lider Zespołu: Michał Lachowicz.

8.      Koncepcja forum współpracy sektora. Stan, w którym „zbieramy się, ustalamy co jest nam potrzebne, wyprzedzająco, i artykułujemy to jednym głosem”. Uwzględniająca różnice np. w produkcji na rynek świeży, dla przetwórstwa, eksport i współpracę w celu podniesienia konkurencyjności każdego z segmentów. Liderem tego zadania jest Pan Witold Boguta.

9.      Kontynuacja współpracy branży jagodowej. W ramach CORE TEAM zapowiedziano ściślejszą współpracę branży jagodowej. Jej celem ma być zapewnienie warunków rozwoju z uwzględnieniem wyzwań i specyfiki tej grupy gatunków. Koordynatorem integracji branży jagodowej jest Pani Dominika Kozarzewska.

 Zespół Core Team jest otwarty na poszerzanie swoich kompetencji. Dlatego zaproszenie dla ekspertów branżowych, doradztwa i nauki jest nadal aktualne.

 

 

27. styczeń 2023 21:18