StoryEditor

Polityka prywatności

Świadcząc usługi w ramach niniejszego serwisu Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 5 (60-118), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000101146; NIP 7780164903; REGON 630175513, zwana dalej „PWR” gromadzi i przechowuje dane na temat Użytkowników serwisu, wykorzystuje je do realizacji usług świadczonych na żądanie Użytkownika, bądź innych działań, na które wyraził on zgodę.

NASZE PRIORYTETY

Podstawowym celem Polskiego Wydawnictwa Rolniczego (PWR) jest dostarczanie wszystkim Państwu bieżącej, kompleksowej informacji o tym, co dzieje się na rynku Agro.

Zależy nam na tym, aby dostarczana wiedza i informacje wspierały Państwa działania i pozwalały maksymalizować osiągane wyniki. Chcemy, aby mieli Państwo szybki dostęp do rzetelnych danych o nowych rozwiązaniach, sprzęcie i usługach.

Docieramy do Państwa z tymi wiadomościami różnymi kanałami: poprzez wydawane czasopisma, newslettery, seminaria, ale również przez kontakt bezpośredni – na targach i w rozmowach telefonicznych. Takie rozwiązania jak emailing, czy kontakt sms – dają nam szanse na przesłanie szybkiej informacji.

Na potrzeby realizowanych kontaktów z Państwem zbieramy w naszej bazie takie dane kontaktowe (email, nr telefony, adres) jak również informacje o tym, czym się Państwo zajmują – dzięki temu możemy odpowiednio dopasowywać zakres i tematykę dostarczanych Państwu wiadomości.

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Nie sprzedajemy Państwa danych, ani nie udostępniamy ich podmiotom trzecim. Wszelkie działania realizujemy w ramach naszej grupy kapitałowej składającej się z Wydawnictw: PWR i Hortpress i Biura Badań Rynkowych AgriContact.

Staramy się ułatwiać Państwu komunikację w sprawach dotyczących danych osobowych udostępniając takie kanały komunikacji jak telefon, email, formularz i oczywiście tradycyjną pocztę. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat celów, do których przetwarzamy Państwa dane i podstaw prawnych, na jakich działamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i przepisami prawa krajowego. Poniżej opis dotyczący zbieranych danych.

A. PLIKI COOKIES

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika, zazwyczaj zawierają: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów.  Pliki Cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzeń Użytkownika serwisów.

2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

2.1. Cookies sesyjne

przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.

2.2. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony

w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

3. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

3.1. Cookies własne (umieszczane przez Administratora) wykorzystywane są w celu:

a/ uwierzytelnienia i utrzymania sesji Użytkownika witryny internetowej (dzięki temu nie musi

    się on logować do serwisu po przejściu do jego kolejnej strony – tak działają tzw.

    niezbędne pliki Cookies)

b/ optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe pliki

    Cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze stron internetowych

    Serwisów

c/ podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej

    funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji - tzw. funkcjonalne pliki

    Cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i

    personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki,

    wyglądu strony internetowej itp.

d/ zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie

    procesu uwierzytelniania w ramach Serwisu

3.2. Cookies zewnętrzne umieszczane przez Partnerów Administratora w celu:

a/ zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych

    narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics - polityka

    prywatności www.google.com/intl/pl/policies

b/ w celach reklamowych służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych

    w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak też kontroli ilości wyświetlanych reklam

c/ w celu prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach

    zewnętrznych takich jak np. www. youtube.com – polityka prywatności –

    www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

4. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

4.1. Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych

dopuszczają umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.

Ograniczenie używania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.

4.2. Zmiany domyślnych ustawień Użytkownik może dokonać samodzielnie

za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

4.3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

4.4. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików Cookies na urządzeniu Użytkownika.

B. DANE OSOBOWE

1. MIEJSCA POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z serwisów należących do PWR, bądź pozostałych podmiotów powiązanych kapitałowo z PWR (Hortpress Sp. z o.o.; Biuro Badań Rynkowych AgriContact Sp. z o.o) Użytkownicy w celu realizacji zamówionych przez nich usług mogą poprzez wypełnienie specjalnych formularzy przekazać Administratorowi swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, fax, dane adresowe, nazwa podmiotu, adres IP, informacje o prowadzonej działalności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zrealizowania danej usługi.

Administrator może pozyskiwać dane osobowe również poza serwisami w ramach innych realizowanych działań.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane przez PWR dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO lub Ogólne Rozporządzenie 2016/679) i przepisami prawa krajowego dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3. KLAUZULA INFORMACYJNA

3.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej: PWR) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 5, 60-118 Poznań, NIP 7780164903, KRS 0000101146.

Dane te mogą być udostępniane pozostałym spółkom z grupy kapitałowej (dalej: Grupa PWR/my): Biuro Badań Rynkowych AgriContact Sp. z o.o. (dalej AgriContact), z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, KRS 0000527843 i Wydawnictwo Hortpress Sp. z o.o. (dalej Hortpress) z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 7, 02-672 Warszawa, KRS 0000028152

3.2. Kontakt z Administratorem również w sprawach Państwa danych osobowych

może być realizowany listownie na adres: PWR Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, a także przez: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefonicznie: 61 88 62 989   (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00); formularz: aktualizacja danych/ograniczenie kontaktu/wycofanie zgody http://aktualizacja.pwr.agro.pl

3.3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Pani/Pana dane są przez nas wykorzystywane w następujących celach:

 • realizacja umów: prenumeraty, newsletterów, szkoleń, etc. (art.6 RODO ust.1 lit b)
 • realizacja obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust.1. lit. c)
 •  realizacja drogą pocztową marketingu dot. usług i produktów PWR, Hortpress, AgriContact i naszych kontrahentów (art.6 RODO ust.1 lit. f – nasz uzasadniony interes to możliwość dostarczania informacji o produktach i usługach podmiotów z grupy i naszych kontrahentów)
 • realizacja przez nas działań marketingowych dot. usług i produktów PWR, Hortpress, AgriContact i naszych kontrahentów poprzez telefon, sms, mms, email -  w zależności od udzielonych przez Państwa zgód (wynikających z ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawo telekomunikacyjne, a także art.6 RODO ust.1 lit. f, gdyż naszym uzasadnionym interesem jest realizacja marketingu bezpośredniego dotyczącego oferty podmiotów z Grupy PWR i ich kontrahentów, po zakończeniu umowy na podstawie art. 6 RODO ust.1 lit. a)
 • realizowania badań jakości oferowanych usług (art. 6 RODO ust.1 lit. f – gdzie uzasadnionym interesem jest poznanie Państwa opinii na temat ofertowanych przez Grupę PWR  produktów i usług, jak również poziomu satysfakcji klientów
 • wykonywanie analiz statystycznych i analitycznych (art.6 RODO ust 1 lit. f – gdzie uzasadnionym interesem jest weryfikowanie działalności gospodarczej realizowanej przez Grupę PWR)
 • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 RODO ust.1 lit.f)

3.4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych w zależności od podstawy prawnej

a/  do momentu zrealizowania celu: np. umowy, obrony lub dochodzenia roszczeń

b/ do momentu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie 

c/ obowiązujących przepisów np. rozliczenia podatkowe

d/ do momentu odwołania zgody

3.5. Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowych

a/ podmiotom z naszej grupy kapitałowej: PWR, AgriContact, Hortpress

b/ firmom, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji zawartych umów:

 •      operatorom pocztowym, kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 •      firmom, z którymi realizujemy działania marketingowe (email, call center, sms), firmom   
 •      świadczącym nam usługi z zakresu obsługi prawnej, księgowości, windykacji,
 •      przeprowadzenia analiz biznesowych i marketingowych
 •      Wymienieni odbiorcy posługują się Państwa danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami
 •      na podstawie wiążących nas umów.

c/ podmiotom, mającym prawo dostępu do danych na podstawie przepisów prawa np. organom nadzoru, sądom, administracji skarbowej, etc.

Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

3.6. Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Państwa dane są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bądź częściowo zautomatyzowany, jednak nie podejmujemy wobec Państwa żadnych automatycznych decyzji mogących wywoływać wobec Państwa skutki prawne.

W oparciu o dostarczone przez Państwa dane na temat prowadzonej działalności staramy się w jak najlepszy sposób dobrać zakres kierowanych do Pani/Pana informacji marketingowych.

3.7. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ogólne Rozporządzenie 2016/679 określa, jakie prawa przysługują Państwu z uwagi na to, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, należą do nich:

a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

 •        każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgody na posługiwanie się przez nas Państwa
 •       danymi osobowymi i realizację działań marketingowych. Jednak cofnięcie zgody nie ma
 •       wpływu na to, że mogliśmy posługiwać się tymi danymi przez okres obowiązywania zgody
 •       tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej
 •       zgody przed jej wycofaniem. Niekiedy cofnięcie zgody może uniemożliwić realizację
 •       takich działań jak np.: przesyłanie wiadomości drogą email, mms czy sms.

b.    prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

c.    prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

d.    prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na

      Państwa szczególną sytuację – (gdy podstawą przetwarzania tych danych jest nasz

      prawnie uzasadnionego interes)

g.    prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj.

 •        prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
 •        powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
 •        maszynowego. Dane te mogą Państwo przesłać innemu Administratorowi lub zażądać,
 •        abyśmy przesłali je bezpośrednio do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko
 •        jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
 •        przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie
 •        zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

h.    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       W każdym przypadku zachęcamy Państwa najpierw do kontaktu z Administratorem (PWR)

       w sposób opisany w pkt. 3.2. Kontakt w sprawach Państwa danych osobowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4. DANE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do PWR prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy

AKTUALIZACJA DANYCH  /OGRANICZENIE KONTAKTU/WYCOFANIE ZGODY

Zmian można też dokonać na stronie http://aktualizacja.pwr.agro.pl

5. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Przedstawiona powyżej Polityka Prywatności może podlegać zmianom spowodowanym rozwojem technologii internetowej, bądź zmianami przepisów prawa. Użytkownik powinien cyklicznie zapoznawać się z zapisami tego dokumentu.

 

Zapoznaj się z polityką prywatności Wydawnictwa PWR

28. wrzesień 2022 16:42