#koniec działania mechanizmu
#koniec działania mechanizmu
05. grudzień 2022 02:45