Prawo

Już wkrótce rusza wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów.

Wnioski o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów będzie można składać od 15 kwietnia w oddziałach regionalnych ARiMR lub za pośrednictwem przesyłek rejestrowanych

fot. Gościło

Od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji w ciągu 30 dni od zakończenia terminu składania wniosków.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane od 15 września 2018 r., składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogły starać się  grupy, które spełniały następujące warunki:

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,
 • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
 • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo,
 • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wykaz produktów i grup produktów

Wykaz produktów i grup produktów określonych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 19 kwietnia 2016 r., dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych ubiegające się o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 9 PROW 2014-2020:

 • konie żywe;
 • bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone;
 • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone;
 • owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone);
 • króliki żywe, mięso lub jadalne podroby królicze: świeże, chłodzone, mrożone;
 • nutrie żywe, mięso jadalne lub podroby nutriowe: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone);
 • szynszyle żywe, skóry surowe (suszone);
 • lisy pospolite lub polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe (suszone);
 • jaja ptasie;
 • mleko: krowie, owcze lub kozie;
 • miód naturalny lub inne produkty pszczele;
 • kwiaty świeże: cięte, doniczkowe;
 • ziemniaki świeże lub chłodzone;
 • ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych;
 • rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej – z wyłączeniem bazylii, melisy, mięty, Origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek), rozmarynu, szałwii, tymianku i szafranu;
 • ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych, rozsada roślin warzywnych;
 • buraki cukrowe;
 • konopie włókniste lub len;
 • szyszki chmielowe;
 • liście tytoniu suszone;
 • materiał siewny lub sadzeniaki;
 • rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego;
 • produkty rolnictwa ekologicznego;
 • produkty rolne zarejestrowane w Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych  oraz o produktach tradycyjnych;
 • ślimaki żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, z wyłączeniem ślimaków morskich;
 • daniele lub jelenie żywe, ich mięso: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone).

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure