r e k l a m a


Prawo

Przepadek działek

1 stycznia czyli w dniu wejścia w życie ustawy Prawo wodne, wygasły decyzje o warunkach zabudowy dla tysięcy nadrzecznych działek.

Dotyczy to działek o łącznej powierzchni 15 tys. km2 położonych na obszarach zagrożonych powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od wału powodziowego. Ustawodawca nie przewidział żadnych odszkodowań za utratę takich działek. (tekst J.Sz. fot. H.C.)

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 4/2018
NAWOŻENIE DOLISTNE