StoryEditor

Przepadek działek

1 stycznia czyli w dniu wejścia w życie ustawy Prawo wodne, wygasły decyzje o warunkach zabudowy dla tysięcy nadrzecznych działek.

Dotyczy to działek o łącznej powierzchni 15 tys. km2 położonych na obszarach zagrożonych powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od wału powodziowego. Ustawodawca nie przewidział żadnych odszkodowań za utratę takich działek. (tekst J.Sz. fot. H.C.)

09. luty 2023 04:40