StoryEditorSZACUNKOWE ZBIORY GUS

Jak kształtuje się końcowy szacunkowy wynik zbiorów owoców z krzewów owocowych 2022?

21.12.2022., 13:25h

Zbiory owoców z krzewów owocowych w sadach oraz plantacji jagodowych ocenione zostały na ok. 589 tys. t, tj. 4% więcej od zbiorów roku poprzedniego. Wysokie temperatury i brak opadów doprowadziły do zrewidowania w dół wcześniejszych przewidywań.

  • Ogólna produkcja owoców pochodzących z krzewów owocowych zarówno tych produkowanych w sadach, jak i na plantacjach w roku 2022 została oszacowana z wynikiem na ponad 589 tysięcy ton. Jest to wynik o 4% wyższy niż w roku poprzednim.
  • Zbiory malin – szacunkowe zbiory na poziomie 105 tysięcy ton. 1% więcej niż w roku 2021. W tym roku na ten wynik wpływ miały na pewno niekorzystne warunki pogodowe, które doprowadziły do dużego opadu kwiatów.
  • Porzeczki – szacunkowe zbiory porzeczek zarówno czerwonych oraz kolorowych na poziomie około 142 tysiące ton. Wynik o 6% niższy niż w roku 2021.
  • W przypadku zbiorów porzeczki czarnej szacunkowe zbiory wyliczono na 100 tysięcy ton. 13% mniej niż w poprzednim roku. Taki spadek wolumenu, spowodowany jest przede wszystkim suszą.
  • Truskawki – szacunkowe zbiory na poziomie 180 tysięcy ton. Tutaj odnotowano wzrost, aż o 15%.
  • Agrest – na poziomie 9,8 tysięcy ton. Taki sam poziom co w roku 2021.
  • Borówka wysoka – szacunkowe zbiory na poziomie 64 tysiące ton, co daje wynik aż o 15% wyższy niż w roku 2021.
  • Pozostałe owoce takie jak: aronia, jagoda kamczacka, leszczyna czy winorośl oszacowano na 88 tysięcy ton. Jest to wynik o 1% wyższy niż w roku 2021. Największy udział w tej grupie miała aronia.

image
ZIARNKOWE: WNIOSKI PO SEZONIE

Jaka sytuacja na rynku jabłek? W jakich cenach się sprzedawały?

opr. na podst. GUS

Fot: envato.elements

20. maj 2024 13:29